Skip to content

Ohjeita paikalliseen palkkaratkaisuun tietoalan henkilöstöedustajille

Julkisuudessa on vaadittu palkankorotusten jäädyttämistä heikentyneen taloustilanteen vuoksi. Tietoalalla ei kuitenkaan ole tarvetta repiä TES-ratkaisua auki. Työehtosopimuksemme mahdollistaa palkantarkistuksista sopimisen paikallisesti ja palkkaratkaisu voidaan mitoittaa yrityksen tilanteen mukaan.

Joissain työpaikolla neuvottelut on jo aloitettu. Neuvotteluiden takaraja on 15.1.2021.

Neuvottelun pohjaksi käydään läpi talous-, tilauskanta-, työllisyystilanne, kustannuskilpailukyky markkinoilla sekä tuottavuuden kehittäminen. Neuvottelussa keskustellaan avoimesti ja perustellen yrityksen tai työpaikan tilanteesta.

Paikallista ratkaisua edesauttaa avoin tiedottaminen.

Hyvissä ajoin ennen paikallisen neuvotteluiden aloittamista työnantaja toimittaa luottamushenkilölle tarvittavat tiedot yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta ja työllisyystilanteesta sekä näiden ennakoitavasta kehittymisestä.

Neuvottelujen pohjaksi on tarkoituksenmukaista toimittaa tietoa myös palkkaratkaisua koskevan esityksen perusteista.

Jos neuvotteluissa löytyy paikallinen ratkaisu, luottamusmiehen kanssa (tai henkilöstön sopimalla tavalla) sovitaan 15.1.2021 mennessä palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus.

Käsittelyaikaa voidaan paikallisesti sopien jatkaa. Tällöin tulee sopia etukäteen siitä, miten menetellään, jos jatkoajallakaan ei päästä yksimielisyyteen.

Luottamusmiehellä on oikeus saada kohtuullisessa ajassa selvitys paikallisesti sovitun palkkaratkaisun kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi työntekijöiden lukumäärä, kuinka moni on saanut korotuksen, keskimääräisen korotuksen suuruus ja mediaani sekä palkankorotusten kokonaismäärä.

Jos paikallista ratkaisua ei saavuteta eikä käsittelyajan jatkamisesta yhdessä paikallisesti sovita, toteutetaan palkkaratkaisu 1.2.2021 tai sen lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,2 % suuruisena yleiskorotuksena ja 0,8 % suuruisena eränä henkilökohtaisiin palkankorotuksiin.

Erä lasketaan vuonna 2021 työntekijöiden tammikuun palkkasummasta (kuukausipalkka luontoisetuineen).

Työnantaja jakaa työntekijöille henkilökohtaisen korotuksen kuukausipalkkaan.

Yritys- tai työpaikkakohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu