Skip to content

Oikeuden tuomiosta lainvoimainen: Kilpailukykysopimusta ei saanut soveltaa työehtosopimuksettomalle alalle

Korkein oikeus ei antanut Stora Enso -konsernille valituslupaa Helsingin hovioikeuden tuomiosta, joka näin ollen jää voimaan ja on lainvoimainen.

Tuomio koskee metsäyhtiö Stora Enson yksipuolista päätöstä ulottaa kilpailukykysopimuksen 24 tunnin työajan pidennys koskemaan myös yrityksen ylempiä toimihenkilöitä, vaikka heillä ei ole työehtosopimusta. Työnantaja oli pidentänyt ylemmän toimihenkilön työaikaa kilpailukykysopimukseen nojaten, vaikka työsopimuksissa oli merkitty työajaksi 37,5 tuntia.

Kantajina oli joukko ylempiä toimihenkilöitä, jotka nostivat oikeusjutun liittojensa ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n avun turvin. Hovioikeuden lainvoimaiseksi jäävä tuomio on, että työsopimuksen yli ei saanut kävellä.

– Tuomio on merkittävä ylemmille toimihenkilöille, joiden oikeuksia aiemmin loukattiin ja he saavat nyt oikeutetun korvauksen, sanoo YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa.

Vuonna 2016 työmarkkinajärjestöjen kolmikannalla sopimassa kilpailukykysopimuksessa päätettiin, että työaikaa lisätään ilman palkkaa 24 tuntia vuodessa työ- ja virkaehtosopimuksin vuodesta 2017 alkaen.

Metsäalalla on työehtosopimukset työntekijöillä ja toimihenkilöillä, mutta ei ylemmillä toimihenkilöillä. Hovioikeus oli Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kanssa samaa mieltä siitä, ettei työnantajalla ollut yksipuolista oikeutta pidentää työaikaa vähentämällä työntekijöiden pekkaspäiviä.

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n saamien tietojen mukaan Stora Enso aikoo korvata ylimääräiset työtunnit ylemmille toimihenkilöille oikeuden päätöksen perusteella.

– On hyvä asia, että yhtiö näyttää kantavan vastuunsa ja toimivan viimein oikein. On vain valitettavaa, kuinka kauan oikeuden saaminen kesti.

Kilpailukykysopimus ei ole enää voimassa millään alalla. Se neuvoteltiin pois työehtosopimuksista työmarkkinakierroksella 2019–2020.

Työnantajajärjestöt ovat viime vuosina julkisuudessa nostaneet esiin halua irtautua keskitetystä sopimisesta. Metsäteollisuus ry ilmoitti tänä vuonna, ettei se aio sopia alalle yleisiä työehtosopimuksia, vaan työehdoista neuvotellaan paikallisissa yrityskohtaisissa sopimuksissa. Silti työnantajajärjestön jäsenyritys työnsi samat ehdot koskemaan kaikkia ilman sopimista.

– Oikeuden ratkaisu alleviivaa sitä, että työehtosopimuksilla on merkitystä ja ne ovat jatkossakin tärkeitä työehtojen määrittelijöitä. Paradoksaalista, että tämä tapahtuu juuri metsäteollisuusyrityksessä, Oksa sanoo.

YTN:n neuvottelujohtaja Petteri Oksa

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu