Skip to content

Oracle rikkoo tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta

Julkaistu

Kategoriat

Oracle-konsernin suomalainen tytäryhtiö Oracle Finland on kieltäytynyt maksamasta työehtosopimuksen mukaisia vapaa-aikana matkustamisen korvauksia muun muassa YTN-liittojen jäsenille. Yritys rikkoo näin työsopimuslakia.

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n jäsenliittoihin on kevään aikana tullut useita yhteydenottoja siitä, että Oracle Finland ei noudata Toimihenkilöliitto ERTOn ja Teknologiateollisuus ry:n välillä solmittua Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta. Yritys on omin päin huonontanut työehtosopimuksen vapaa-aikana työasioissa matkustamisen korvaamista.

Oracle Finlandin näkemyksen mukaan sen itse laatima säännöstö ohittaa työehtosopimuksen määräykset.

– Tulkinta on väärä. Vaikka Oracle ei ole järjestäytynyt työnantaja, työsopimuslaki velvoittaa sitä noudattamaan tietotekniikan palvelualan yleissitovaa työehtosopimusta, YTN:n tietotekniikan palvelualan vastaava asiamies Jani Huhtamella sanoo.

YTN:n tietotekniikan palvelualan lakimiehen Esa Schönin mukaan alan työehtosopimus sanoo selvästi, että kun vapaa-aikana matkustetaan työnantajan määräyksestä tai kun se on välttämätöntä työtehtävien hoitamisen kannalta, matkustamiseen käytetyltä ajalta on maksettava korvauksena peruspalkka enintään 8 tunnilta työpäivänä ja 16 tunnilta vapaapäivänä.

– Oracle Finlandin ohjeistus korvata matka-ajasta vain 10 tuntia viikossa ylittävä osa on työehtosopimuksen vastainen ja näin ollen mitätön, Schön toteaa.

Luottamusvaltuutetun toistuvista yhteydenotoista ja vaatimuksista huolimatta Oracle Finland on kieltäytynyt muuttamasta väärää ohjeistustaan. Siksi YTN:n jäsenliitot riitauttavat asian jäsentensä puolesta.

– Asian pitkittyessä YTN on myös pakotettu harkitsemaan järjestöllisiä toimia Oracle Finlandia vastaan. Vain näin voimme turvata jäsenistömme oikeudet, Jani Huhtamella huomauttaa.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu