Skip to content

"Osaaminen ja työkyky eivät synny tyhjästä"

Työehdoilla on väliä -kiertue keräsi kymmeniä osallistujia Helsingin tilaisuuksiin 18.5. Erityisesti palkankorotukset herättivät paljon keskustelua.

– Työelämän jäykkyyksiä liioitellaan ilman, että sillä on kunnon kaikupohjaa, kiteytti YTN suunnittelualan vastaava asiamies Hanna Huotari Työehdoilla on väliä -kiertueen tilaisuudessa Helsingissä 18.5.

– Esimerkiksi Suomessa kollektiivinen irtisanominen on helpompaa kuin Ruotsissa tai Saksassa, työaikajoustot ovat laajasti käytössä verrattuna muihin EU-maihin ja työehtosopimukset mahdollistavat hyvinkin laajan paikallisen sopimisen, Huotari havainnollisti.

Työehdoilla on
väliä
-kiertue on osa YTN:n teknologiateollisuuden, suunnittelualan ja tietotekniikan palvelualan ensi syksyn liittokohtaisiin sopimusneuvotteluihin valmistautumista. Keskitetyt sopimukset eivät enää sido liittoja, joten työehdoista neuvotellaan aiempaan kattavammin.

– Kilpailukykyä ei kehitetä vain työehtoja vapauttamalla. Osaaminen, motivaatio ja työkyky eivät synny itsestään, vaan siihen tarvitaan reilua työelämää ja oikeudenmukaisia työehtoja, korosti YTN teknologiateollisuuden vastaava asiamies Hannu Takala.

Esimerkiksi joustavat työajat helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista, jolloin työssäkin jaksaa paremmin. Sairasajan palkka puolestaan mahdollistaa täydellisen kuntoutumisen, kun taas työaikasuojelu varmistaa työstä palautumisen.

Yleiskorotukset ovat ostovoimakorotuksia

Erityisesti palkankorotukset herättivät runsaasti keskustelua. Kun vuonna 2007 palkankorotuksen sai teknologiateollisuudessa, suunnittelualalla ja tietotekniikan palvelualalla yli 80 prosenttia ylemmistä
toimihenkilöistä, vuonna 2015 palkka nousi enää reilulla 60 prosentilla.

– Samaan aikaan yleiskorotuksen saaneiden määrä on vähentynyt puolella ja paikallista sopimista on lisätty. Lisäksi yleiskorotuksilla on maksettu työntekijöiden meriittikorotuksia eli henkilökohtaisia palkankorotuksia, sanoi YTN tietotekniikan palvelualan vastaava asiamies Björn Wiemers.

Huotari huomautti, että tämän myötä moni ylempi toimihenkilö on jäänyt ilman palkankorotuksia.

– Oikeudenmukainen palkkaus lisää motivaatiota ja sitoutumista. Yleiskorotukset ovat ostovoimakorotuksia, kun taas työantaja voi maksaa sen lisäksi henkilökohtaisia palkankorotuksia.

Ota työehdot puheeksi kahvipöydässä

Huotari ja Wiemers ennakoivat, että ensi syksyn työehtosopimusneuvotteluista ei tule helpot. Seuratkaa viestintää, osallistukaa ja viekää viestiä eteenpäin, he korostivat.

– Kilpailukykysopimuksen ja työajan pidennyksen yksi hyvä puoli on se, että ihmiset ovat alkaneet miettiä tarkemmin, millä ehdoilla he haluavat tehdä työtä ja mikä on järkevää. On tärkeää, että keskustelette näistä asioista kahvi- ja lounaspöydissä. Nyt on aika vaikuttaa siihen, miten työelämäänne kehitetään, Wiemers korosti.

Videolla YTN suunnittelualan asiamies Hanna Huotari kertoo, miksi jatkossakin tarvitaan reiluja työehtoja. Katso video klikkaamalla tästä.

Seuratkaa viestintää, osallistukaa ja viekää viestiä eteenpäin, Hanna Huotari ja Hannu Takala korostivat.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu