Skip to content

Ota palkkasi puheeksi

Salamyhkäisyys palkka-asioissa vaivaa työpaikoilla. Harva puhuu palkastaan säännöllisesti esimiehensä kanssa, ja työkavereiden palkoista ei juurikaan tiedetä.

– Palkasta voi keskustella esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä tai erillisessä palkkakeskustelussa milloin vain. Palkkaus kannattaa ottaa puheeksi etenkin työtehtävien muuttuessa tai vaativuuden kasvaessa, toteaa YTN suunnittelualan vastaava asiamies Hanna Huotari.

Huotari korostaa, että avoin keskustelu palkoista on sekä työnantajan että työntekijän etu. Palkkauksesta kannattaa keskustella työtovereiden, luottamusmiehen ja tuttavien kanssa.

Työnantajalle palkkaus on tärkeä osa johtamisjärjestelmää. Jotta se toimisi, henkilöstön pitää olla tietoinen palkkauksen perusteista.

Hyvällä palkitsemisella osoitetaan arvostusta, lisätään sitoutumista, parannetaan motivaatiota ja rakennetaan luottamusta organisaatioon.

Läpinäkyvyys ja palkkakartoitus edistävät palkkatasa-arvoa

Vuonna 2015 ylemmän toimihenkilön mediaanipalkka suunnittelualalla oli 3 700 euroa kuukaudessa. Miehillä mediaanipalkka oli 3 766 euroa ja naisilla 3 520 euroa kuukaudessa.

Huotari muistuttaa, että palkkauksen läpinäkyvyys edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Esimerkiksi julkisuudessa on ollut esillä esimerkkejä it-yrityksistä, joissa palkkasalaisuudesta on luovuttu kokonaan.

Työnantajan tulee tehdä palkkakartoitus joka toinen vuosi osana tasa-arvosuunnitelmaa. Kartoituksessa ansiot luokitellaan tehtävittäin, ja mukaan otetaan koko henkilöstö ja erilaiset palkanosat.

– Työnantajan tulee tiedottaa palkkakartoituksen tuloksista koko henkilöstölle. Ilmoituksesta pitää ilmetä naisten ja miesten palkat eri vaativuustasoilla sekä mahdolliset palkkaerojen syyt. Työnantajan pitää myös kertoa, miten se aikoo edistää palkkatasa-arvoa, Huotari neuvoo.

Kysy apua YTN asiamiehiltä tai liittosi palkkaneuvonnasta

YTN-liitot neuvovat jäseniään monipuolisesti palkka-asioissa.

Esimerkiksi TEKin ja Insinööriliiton palkkatilastot ja -suositukset, henkilökohtainen neuvonta sekä Palkkanosturi-sovellus auttavat oikean palkkatason määrittelemisessä.

Teksti: Aku Karjalainen

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu