Skip to content

Paikallinen sopiminen kemianteollisuudessa -opas päivitettiin  

Yritykset ja työpaikat ovat jatkuvien muutosten kohteena, ja tarve menestystekijöiden löytämiseksi on suuri. Kemianteollisuudessa paikallisella sopimisella on pitkät perinteet ja vakiintuneet käytännöt. Kokemukset paikallisesta  sopimisesta ovat pääosin myönteisiä.
 
Kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet Kemianteollisuus ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat päivittäneet alun perin vuonna 2010 julkaistun oppaan Paikallinen sopiminen kemianteollisuudessa vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Sähköinen opas on tarkoitettu työpaikoille sopijaosapuolten yhteiseksi käsikirjaksi paikallisten sopimusten suunnitteluun ja toteutukseen. Oppaan painopiste on kollektiivisesti laadittavissa paikallisissa sopimuksissa.
 
Toimiakseen käytännössä paikallinen sopiminen edellyttää työpaikoilla keskinäistä luottamusta, osapuolien tasavertaista asemaa, tahtoa ja tarvetta löytää yhteisiä ratkaisuja. Kemianteollisuudessa ollaan ylpeitä yrityksistä, joista löytyy yhteinen tahto ja taitoa tehdä toimivia paikallisia sopimuksia.
 
Tutustu Paikallinen sopiminen Kemianteollisuudessa -oppaaseen.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu