Skip to content

Paikallinen sopiminen tarvitsee toimivat pelisäännöt

Julkaistu

Kategoriat


Kilpailukykysopimus ja muuttuvat työehdot kiinnostivat Helsingissä.
Aamiais- ja lounastilaisuuksiin osallistui yhteensä lähes sata henkilöä.

Työajan pidentäminen ja paikallinen sopiminen herättivät keskustelua YTN:n kolmen sopimusalan yhteiskiertueen Helsingin tilaisuuksissa.

Kilpailukykysopimuksen soveltamisneuvottelut ovat alkaneet teknologiateollisuudessa, suunnittelu- ja konsulttialalla sekä tietotekniikan palvelualalla. Neuvottelutulos pitäisi saada aikaan toukokuun loppuun mennessä.

– Sopimus on jatkumoa aiempien keskitettyjen ratkaisujen sarjassa. Erona on, että nyt mukana on työehtojen muutoksia, sanoi YTN:n suunnittelu- ja konsulttialan vastaava asiamies Hanna Huotari kolmen sopimusalan yhteiskiertueen Helsingin tilaisuudessa 15.4.

Kilpailukykysopimuksen mukaan työehtosopimuksiin pitää sisällyttää työajan pidentäminen 24 tunnilla vuodessa.

– On epäselvää, mitä hyötyä 24 tunnin työajan pidennyksestä on ylemmille toimihenkilöille. Työaikatutkimustemme mukaan liukuvien ja joustavien työaikajärjestelmien myötä ylemmät toimihenkilöt tekevät jo yli 40 tunnin työviikkoa. Tämän vuoksi pitää tarkkaan miettiä, miten pidennys tuodaan työehtosopimuksiin, Huotari kertoi.

– Kokonaisten työpäivien eli arkipyhien poistamisen sijasta mielekkäämpi tapa toteuttaa työajan pidennys olisi lisätä päivittäistä työaikaa tai vähentää työaika työaikasaldosta. Tämä tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi kuusi minuuttia päivässä lisää työaikaa, lisäsi tietotekniikan palvelualan vastaava asiamies Björn Wiemers.

Tämän vuoksi on tärkeää, että työaikakirjanpito on työpaikoilla kunnossa.

– Näin pystytään osoittamaan, kuinka paljon oikeasti teemme töitä, huomautti teknologiateollisuuden asiamies Ira Laitakari-Svärd.

Tiedonsaantia ja sopimisen kulttuuria kehitettävä

Lisäksi kilpailukykysopimuksen mukaan paikallisen sopimisen mahdollisuuksia pitää lisätä työpaikoilla. Myös luottamusmiesten toimintaedellytyksiä tulee kehittää.

Huotari muistutti, että ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksissa on jo nyt annettu laajat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen.

– Paikallisesti voidaan sopia muun muassa työaikajärjestelyistä, liukuvasta työajasta, vapaa-aikana matkustamisen korvaamisesta, matkakustannusten korvaamisesta, joustovapaista, työaikapankeista, palkankorotuksista ja lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi, Huotari havainnollisti.

Mahdollisuuksia siis on, mutta monilla työpaikoilla hyvät käytännöt ovat hukassa.

– Tällä hetkellä luottamusmiehet eivät saa tarpeeksi tietoa, jotta paikallinen sopiminen olisi mahdollista. Aina ei myöskään ymmärretä, että paikallinen sopiminen ei ole sama asia kuin paikallinen sanelu, sanoi teknologiateollisuuden vastaava asiamies Hannu Takala.

Näin paikallista sopimista halutaan lisätä

Mitä paikallisen sopimisen lisääminen sitten tarkoittaa käytännössä ylemmille toimihenkilöille?

Kilpailukykysopimuksen mukaan työehtosopimuksiin pitää neuvotella selviytymislauseke eli ehdot ja tilanteet, joilla työnantaja voi sopeuttaa työehtoja heikossa taloudellisessa tilanteessa välttääkseen työvoiman  vähentämisen.

Lisäksi lisätään mahdollisuutta sopia paikallisesti työajan pidennyksistä tietyissä rajoissa ja työaikapankkien käyttöönotosta.

– Tulemme edistämään työaikapankkien käyttöönottoa. Tällä hetkellä sitä ei osata hyödyntää tarpeeksi hyvin työpaikoilla. Kokemusten mukaan se on tuonut kaivattua joustoa työaikoihin, Huotari huomautti.

Teksti ja kuva: Aku Karjalainen

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu