Skip to content

Paikallinen sopiminen vaatii luottamusta

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Paikallisen sopimisen hyvät käytännöt ja esimiehenä toiminen olivat keskeisesti esillä
Energiateollisuus ry:n ja YTN:n yhteisessä koulutustilaisuudessa.

YTN:n energia-alan vastuuasiamies Jouko Malinen korosti
avauspuheenvuorossaan paikallisen sopimisen vaativan niin halua kuin kykyäkin
molemmilta osapuolilta.

– Jatkuva vuoropuhelu ja asioiden ennakointi luovat
luottamuksen ilmapiirin, joka on hyvä pohja tehdä myös win-win -periaatteella
paikallisia sopimuksia, Malinen sanoo.

YTN:n pääsihteeri Teemu Hankamäen mukaan paikallinen
sopiminen on osapuolten tarpeisiin, luottamukseen ja hyötyyn perustuvaa
muutostilanteiden hallintaa. Paikallisella sopimisella tarkoitetaan sellaista
työehtojen asettamista, joka tapahtuu jotakin sopimismenettelyä käyttäen
yritys-, toimipaikka- tai työpaikkatasolla.

 – YTN:n puolelta ei ole periaatteellisia esteitä
työehtojen paikalliselle sopimiselle, mutta sen edellytyksenä on luottamusmiehen
aseman vahvistaminen, Hankamäki muistuttaa.

Paikallisen sopimisen onnistuminen edellyttää muun muassa
neuvottelutaitoja, aitoa sopimisen tarvetta, luottamusta ja tasapuolista
neuvotteluasemaa osapuolten kesken.

Paikallisen sopimisen hyödyt ja haitat

Hankamäki korosti, että paikallisesti sopimalla voidaan ottaa huomioon
työpaikan tarpeet ja olosuhteet sekä nopeuttaa asioiden hoitamista ja edistää
henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä. Paikallisesti sopimalla voidaan myös
keskittyä ylempien toimihenkilöiden kannalta tärkeisiin kysymyksiin, kuten
palkkaukseen, työaikaan ja vapaa-aikana matkustamisen korvaamiseen.

Luottamusmiesten suhtautuminen paikalliseen neuvotteluun ja
sopimiseen on osin kriittistä ja epäilevää, koska yt-neuvotteluiden toteutustavat
ovat vieneet uskon aitoon neuvottelemiseen ja sopimiseen. Tasavertaisuuden
vaatimus ei myöskään aina toteudu.

 Luottamusmiesjärjestelmän kattavuudessa on
myös puutteita ja luottamusmiesten tiedonsaanti on melko heikkoa, Hankamäki
summaa.

TVO:ssa pitkä kokemus
paikallisesta sopimisesta

Teollisuuden Voiman (TVO) henkilöstön kehittämispäällikkö Soili Vaimalan ja ylempien
toimihenkilöiden luottamusmies Ari Anttilan
mukaan paikallinen sopiminen on ollut pitkään käytössä yhtiössä.

 Vaimala muistutti,
että paikallinen sopiminen edellyttää keskinäistä luottamusta ja
tasavertaisuutta sekä halua osallistua yrityksen kehittämiseen.

  Paikallisesti
sovittaessa on otettava huomioon työpaikan olot ja tarpeet sekä henkilöstön kokemukset
ja näkemykset.

YTN:n energia-alan taustaryhmän puheenjohtajana toimiva Anttila
kertoo, että tiukoissakin paikallisissa neuvotteluissa asiat ovat pysyneet
asioina.

– Vaikka näkemykset ovat olleet erilaiset, asioissa on
pystytty etenemään.

Vaimalan ja Anttilan mukaan TVO:lla sovittiin paikallisesti
liukuvan työajan käytöstä jo 1980-luvun lopulla. 1990-luvulla liukuvan työajan
käyttöönottoa laajennettiin. Vuonna 1995 sovittiin paikallisesti sapattivapaajärjestelmän
käyttöönotosta. Esimerkkejä uusimmista sopimuksista ovat työehtosopimuksen
yrityskohtaisen erän jakaminen, vuorotyön korvaukset ylemmille toimihenkilöille
ja henkilöstörahastoa koskevat säännöt.

-Mitä enemmän luottamismiehet osallistuvat yrityksen kehittämistoimintaan,
sitä enemmän paikallisen sopimisen prosesseissa onnistutaan, toteaa Vaimala.

Joustavat
työaikamallit Jyväskylän Energiassa

Jyväskylän Energian kehitys- ja viestintäjohtaja Satu Kuusisen ja ylempien toimihenkilöiden luottamusmies Kari Ikosen mukaan joustavat
työaikamallit edellyttävät luottamusta, mutta tarjoavat joustavuutta työn
teolle. Jyväskylän Energiassa joustavat työaikajärjestelyt ovat olleet jo
pitkään käytössä. Sopimus liukuvasta työajasta tehtiin vuonna 1999. Nykyinen
sopimus on ollut voimassa vuodesta 2010 lähtien.

Kuusinen kertoo, että joustava työaikajärjestelmä on
käytössä kaikilla ylemmillä toimihenkilöillä, lähes kaikilla toimihenkilöillä
sekä joillakin työntekijöillä. Koko henkilöstöllä on myös käytössään
työaikapankki, johon voi tallettaa vapaana ylityön perusosaa, liukumasaldon tunteja,
sunnuntaityön lisän osuutta, varallaolokorvausta ja
vuorovapaita.

Kuusisen mukaan joustavat työajat helpottavat työn
organisointia. Työntekijän mahdollisuus palautumiseen ja työn sekä muun elämän
tasapainoon on myös parempi.  Haasteita
tuo muun muassa työkuormituksen seuranta ja mahdolliset väärinkäytökset.
Esimiehen pitää seurata alaistensa saldoja ja työaikapankkiin kertyneitä
tunteja, jotta kuormittumiselta vältytään.

Ikosen mielestä joustavat työaikamallit auttavat
viikoittaisen työajan sovittamista työtilanteeseen. Myös työn ja perhe-elämän
yhteensovittaminen on helpompaa.

Teksti ja kuvat: Päivi-Maria Isokääntä

 

Energia-alan koulutustilaisuudessa esiteltiin paikallisen

sopimisen hyviä käytäntöjä

TVO:n Soili Vaimalan ja Ari Anttilan mukaan yhtiössä on
pitkä perinne paikallisesta sopimisesta.

Jyväskylän Energian Satu Kuusinen ja Kari Ikonen kertoivat
joustavista työaikamalleista

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu