Skip to content

Paikalliset palkkaratkaisut eivät toimi

Julkaistu

Kategoriat

Lähes kaikissa teknologiateollisuuden yrityksissä neuvoteltiin syksyn 2010 ylempien toimihenkilöiden palkkaratkaisusta, mutta todellinen keskustelu jäi vähälle.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n tekemässä kyselyssä kartoitettiin paikallisen kierroksen sujumista viime syksynä.

Palkkaratkaisun mukaan paikallisissa neuvotteluissa piti keskustella yhdessä yrityksen tai työpaikan talous-, tilaus- ja työllisyystilanteesta.

Perusteellisesti yrityksen tilaa analysoitiin yhdessä vain alle kolmasosassa yrityksistä. Kymmenesosassa näitä tietoja ei käsitelty lainkaan. Palkkaporrastuksesta keskusteltiin vielä harvemmin.

Aitoja neuvotteluja haittasi myös se, että kaikilla työnantajan neuvottelijoilla ei ollut valtuuksia neuvotella palkoista. Mitä suuremmasta yrityksestä oli kyse, sitä selvemmin palkkaratkaisun tekoa ohjattiin konsernitasolta.

– Paikallinen sopiminen ei yksinkertaisesti suju kuten työnantajien edustajat neuvottelupöydässä kuvittelevat. Aitoihin paikallisiin neuvotteluihin päästään vain harvoilla työpaikoilla, YTN:n teknologiateollisuuden pääneuvottelija Ismo Kokko sanoo.

Samaa todistavat myös muilla YTN-aloilla tehdyt selvitykset paikallisen erän jakamisesta. Esimerkiksi suunnittelualalla syksyn palkkaratkaisu jäi keskustelematta peräti kolmanneksessa yrityksistä.

Teknologiateollisuuden luottamusmiesten turhautuminen näkyy kyselyn avoimien vastauksin osiossa: paikallinen sopiminen työllistää runsaasti ja silti sopimuksen minimistä tulee pääsääntöisesti paikallisesti maksimi. Yleinen kommentti on, että jatkossa olisi parasta palata puhtaiden yleiskorotusten tielle.

Aito sopiminen jäin 40 prosenttiin

30 prosentissa yrityksistä palkankorotuksesta ei päästy sopuun, joten korotus maksettiin niin sanotun perälautamallin mukaan. Siinä yleiskorotus oli 1 prosentti ja työnantaja jakoi haluamallaan tavalla 0,5 prosenttia eli kustannusvaikutus oli vähintään pakkaratkaisun mukainen minimi 1,5 prosenttia.

30 prosentissa yrityksistä korotus jaettiin prosentin yleiskorotuksena ja 0,5 prosentin jaosta sovittiin yhdessä paikallisesti.

Noin 40 prosentissa yrityksistä palkankorotuksista sovittiin paikallisesti.

Paikallisella erällä pyrittiin korjaamaan muun muassa palkkauksen vinoutumia tai luomaan kannustavaa palkkaporrastusta. Erä saatettiin maksaa myös henkilökohtaisen työsuorituksen, henkilön pätevyyden tai työn vaativuuden mukaan.

Yleiskorotusosuus maksettiin lähes poikkeuksetta prosenttimääräisenä, mutta paikallista erää toteutettiin myös euromääräisenä lähes puolessa yrityksistä.

Sopimuksen mukaan luottamusmiehen piti saada selvitys paikallisesti sovitun korotuksen kustannusvaikutuksesta ja työnantajan jakaman erän kohdentamisesta. Joulukuun loppuun mennessä noin kolmasosa luottamusmiehistä ei ollut saanut vielä mitään tietoa asiasta.

Kirjallinen sopimus paikallisesta erästä tehtiin vain puolessa yrityksistä, vaikka YTN oli oheistanut tekemään kirjallisen sopimuksen.
YTN:n luottamusmiehille suunnattu kysely kattoi yli 60 prosenttia teknologiateollisuuden yrityksistä.

YTN:n teknologiateollisuuden luottamusmiehet perehtyivät syksyn
paikallisen sopimisen kyselyn tuloksiin seminaarissaan 21. – 22.
tammikuuta. Kenttäkierros aiheesta käynnistyy helmi-maaliskuussa.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu