Skip to content

Palkankorotukset maksettiin yleiskorotuksina

Puolet YTN-teknologiateollisuuden palkkakyselyyn vastanneista luottamusmiehistä kertoi, että yrityksessä sovittiin yhdessä työnantajan kanssa 2,4 prosentin yleiskorotuksesta kaikille.

Kolmasosa ilmoitti, että 2,4 prosentin kustannusvaikutuksen jakamisesta ei päästy sopuun, joten korotus maksettiin perälaudan mukaisesti kaikille tulevana yleiskorotuksena.

Luottamusmiehet pitivät ehdottoman tärkeänä, että jos muusta ei päästä sopuun, liittotason neuvotteluissa sovittu kustannusvaikutus maksetaan kaikille tulevana yleiskorotuksena. Tämä niin sanottu perälauta saatiin vasta syksyn työtaistelun avulla.

Kyselyyn vastasi 212 alan luottamusmiestä, joten tulokset kuvaavat varsin luotettavasti syksyn palkkaratkaisun lopputulosta työpaikoilla.

Kyselyn tulokset julkistettiin viikonvaihteessa 10.-12.2. luottamusmiesten seminaarissa.

Keskusteleva seminaari

Luottamusmiesten seminaarissa luottamusmiehiä oli koolla noin 80. Vuoden vaihteessa alkaneen uuden luottamusmieskauden myötä paikalla oli runsaasti myös uusia luottamusmiehiä.

Kysyttävää ja keskusteltavaa riitti, kun seminaarissa käytiin läpi tuoretta työehtosopimusta. Sopimuksen muutoksia ja niiden taustoja selvitti Ismo Kokko, joka oli YTN:n pääneuvottelijana rustaamassa sopimusta.

Luottamusmiehet pääsivät myös miettimään, missä viime syksynä onnistuttiin ja mitä parannettavaa jäi seuraavaa neuvottelukierrosta varten. Erityisesti keskityttiin käymään läpi työtaisteluun liittyneitä toimia.

Ryhmätöiden tuloksena YTN:n asiamiehet saivat paljon puuhaa rauhan ajaksi: jatkossa tarjolla on enemmän ohjeita ja opastusta – ja riittävän hyvissä ajoin.

Tilaisuudessa vahvistettiin myös alan taustaryhmän
kokoonpano
.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu