Skip to content

Palkansaajakeskusjärjestöt hyväksyivät neuvottelutuloksen

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat saaneet aikaan neuvottelutuloksen keskitetystä palkkaratkaisusta. Akavan kuten muiden palkansaajakeskusjärjestöjen hallitukset ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen työllisyys- ja kasvusopimukseksi. Ainoastaan STTK:n jäsenliitto Pro teki sopimukseen varauman. Liiton sunnuntaina kokoontuva valtuusto päättää sopimuksen hyväksymisestä.

– Ratkaisu on erittäin maltillinen, mutta nyt on ajateltava ennen kaikkea vaikeaa talous- ja työllisyystilannetta. Sekalinjainen malli, eli prosenttipohjaisen ja euromääräisen korotuksen yhdistelmä, edellytti ja osoitti kaikilta kompromissikykyä. Nyt on vastuullisen politiikan aika, ja työmarkkinajärjestöt osoittivat vastuunsa tällä sopimuksella, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Kaksivuotinen sopimus, optio kolmannesta

Sopimuksen ensimmäinen palkankorotus maksettaisiin neljän kuukauden kuluessa sopimusjakson alusta lähtien. Sen suuruus olisi 20 euroa kuukaudessa.Toinen korotus maksettaisiin 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä korotuksesta. Sen suuruus olisi 0,4 prosenttia palkasta. Molemmat korotukset toteutettaisiin yleiskorotuksina.

Kesällä 2015 järjestöt kokoontuisivat tarkastelemaan tilannetta. Silloin päätettäisiin, jatketaanko sopimusta vielä kolmannella vuodella.

Keskusjärjestöt esittävät, että alakohtaiset työ- javirkaehtosopimusneuvottelut käydään kahdeksan viikon kuluessa eli 25.10.2013 klo 16 mennessä.

Valtio tukee ratkaisua

Maan hallitus on luvannut työmarkkinasopimuksen tueksi ansiotuloverotukseen 1,5 prosentin inflaatiotarkistuksen. Valtio puolittaa väylämaksut ja tavaraliikenteen ratavero poistetaan vuosiksi 2015-2017. Kilometrikorvaukseen suunnitellut heikennykset perutaan.

Loppiaista ja helatorstaita ehdotetaan siirrettäväksi viikonloppuun.

Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat työurien pidentämiseksi työurasopimuksessasovitun mukaisesti ratkaisun seuraavaksi työeläkeuudistukseksi. Järjestöt neuvottelevat ratkaisun eläkeuudistukseksi syksyyn 2014 mennessä.

Lue lisää:

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu