Skip to content

Palkkakeskusteluissa käyttöön ns. kolmen vuoden sääntö

Julkaistu

Kategoriat

Ovatko palkkakeskustelut tuoneet sinulle viime vuosina lisää liksaa?

Jos kolmena viime vuotena olet jäänyt palkkakeskusteluissa ilman palkankorotusta tai jos palkankorotus on jokaisena vuotena ollut alle puolet palkkakeskustelussa jaettavasta keskimääräisestä korotuksesta, asia on käsiteltävä palkkatoimikunnassa. Varmista, että näin myös tapahtuu. Ole yhteydessä yhteyshenkilöösi.  Hän pitää huolta siitä, että asia tulee palkkatoimikunnan käsittelyyn.

Työehtosopimuksessa on sovittu oikeussuojakeinosta sellaisen tilanteen varalle, jossa työntekijä ei kolmessa peräkkäisessä palkkakeskustelussa saa palkankorotusta lainkaan tai korotus on ollut jokaisessa kolmessa peräkkäisessä palkkakeskustelussa alle puolet palkkakeskusteluin jaettavasta keskimääräisestä korotuksesta. Rahoitusalan käynnissä olevat palkkakeskustelut ovat vuorossaan kolmannet, joten työehtosopimusmääräys tulee ensi kertaa noudatettavaksi. Työnantajan on oma-aloitteisesti etsittävä ja tuotava yrityksen, konsernin tai ryhmän palkkatoimikunnan käsittelyyn ne tapaukset, jossa korotus ei ole ollut vähintään puolet keskimääräisestä korotuksesta yhtenäkään kolmesta kierroksesta. Toimihenkilö voi kirjallisesti kieltää asiansa käsittelyn palkkatoimikunnassa.

Työehtosopimuksen mukaan palkkakeskustelussa arvioidaan työntekijän pätevyyttä ja suoriutumista työtehtävissään. Korotuksen maksamatta jäämiselle ei siten kelpaa perusteeksi esimerkiksi se, että toimihenkilön palkka on jo valmiiksi korkea tai että korotuksilla palkitaan pelkästään myynnissä menestyneitä.

Palkkatoimikunnassa käydään läpi mahdolliset syyt, jotka ovat aiheuttaneet palkankorotuksen jäämisen alle keskimääräisen korotuksen.  Erityisesti pyritään selvittämään ns. järjestelmävirheet, ne tilanteet, joissa palkkakeskustelueriä ei ole jaettu työehtosopimuksen tarkoittamalla tavalla pätevyyteen ja suoriutumiseen perustuen.

Keskimääräinen korotus on puolet palkkakeskusteluerästä. Vertailukohtana käytetään työntekijän palkkakeskustelukorotuksen maksamista edeltävän kuukauden peruspalkkaa. Vuonna 2008 palkkakeskusteluun perustuvan palkankorotuksen on tullut olla vähintään 0,755 % sen vuoden syyskuun palkasta, 0,475 % toukokuun 2010 palkasta vuonna 2010 tai 0,6 % toukokuun 2010 palkasta vuonna 2011. Korotuksen on siis esimerkiksi 4 500 euron kuukausipalkasta laskettuna tullut olla vähintään 34,88 euroa vuonna 2008, 21,38 euroa vuonna 2010 tai 27 euroa vuonna 2011. Muutoin on noudatettava kolmen vuoden sääntöä.

Ongelmatilanteissa käänny yhteyshenkilösi puoleen, hän auttaa sinua pitämään puoliasi.

Kolmen vuoden sääntö on voimassa myös vakuutusalan palkkakeskusteluissa.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu