Skip to content

Palkkaratkaisut toivat vain vähimmäistason

Julkaistu

Kategoriat

YTN:n teknologiateollisuuden taustaryhmä kokoontui keskiviikkona 6.10. tarkastelemaan syyskuun paikallisten palkkaneuvottelujen tuloksia.

Taustaryhmässä edustettuina olevien teknologiateollisuuden suurimpien yritysten ratkaisujen perusteella näyttää siltä, että alalla päädytään pääsiassa vähimmäisratkaisun mukaisiin palkankorotuksiin eli prosentin yleiskorotukseen ja 0,5 prosentin henkilökohtaisiin korotuksiin. Samansuuntaisia viestejä on saatu myös muista kuin taustaryhmäläisten yrityksistä.

Myös erittäin hyvää tulosta tekevissä yrityksissä on päädytty kustannusvaikutukseltaan 1,5 prosentin korotuksien vähimmäistasoon. Parhaimmillaan se on saatettu sopia kaikille tulevana yleiskorotuksena.

– Työnantajille annettiin mahdollisuus todistaa käytännössä paikallisen sopimisen toimivuus, mutta ei tämä hyvältä näytä juuri nyt. Puheet todellisesta halusta sopia palkoista yrityskohtaisesti ovat tuulesta temmattuja. Koko neuvottelukierroksen tärkein tavoite on ollut työnantajilla yleiskorotusten minimointi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ohjauksen mukaisesti, alan vastaava asiamies Jani Huhtamella toteaa.

– Niissä yrityksissä, joissa 1,5 prosentin kustannusvaikutus on ylitetty, on lähes kauttaaltaan jouduttu tinkimään yleiskorotuksesta yrityksen taloudellisesta tilasta riippumatta.

YTN kysyy vielä marraskuussa luottamusmiehiltä, miten syyskuun neuvottelut yrityksissä sujuivat. Raportti tästä kyselystä valmistuu alkuvuoden luottamusmiesseminaariin. Alustavasti seminaaria on kaavailtu pidettäväksi 21.-22.1.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu