Skip to content

Paperiteollisuuden ylempien toimihenkilöiden ylityö- ja matkustuskielto alkoi

Julkaistu

Kategoriat

Ylemmät
Toimihenkilöt YTN on asettanut paperiteollisuuden ylemmät toimihenkilöt
ylityökieltoon ja vapaa-ajalla tapahtuvan työmatkustuksen kieltoon 1.
syyskuuta 2010 kello 6 alkaen.

Noin 3 000 YTN-liittoihin kuuluvaa
paperiteollisuuden ylempää toimihenkilöä on ollut sopimuksettomassa
tilassa syksystä 2009 alkaen. Suurin kiista koskee
työehtosopimusvaikutteista kirjausta mahdollisuudesta sopia
paikallisesti työaikapankista.

Työaikaan liittyvät epäkohdat ovat
metsäteollisuudessa työskentelevien ylempien toimihenkilöiden työsuhteen
ehtojen suurimpia puutteita. Niin ylityöt kuin omalla ajalla tapahtuva
työmatkustaminenkin jäävät useimmiten korvaamatta. Työaikapankki olisi
joustava ja moderni ratkaisu tähän ongelmaan.

– On käsittämätöntä,
että ylempien toimihenkilöiden täytyy penätä laista johtuvia tai muille
henkilöstöryhmille jo sovittuja asioita painostustoimenpiteiden avulla,
YTN Metsäteollisuuden vastaava asiamies Saku Laapio kommentoi.

YTN
ehdotuksen mukaan työaikapankki käyttöönoton mahdollisuudesta
sovittaisiin valtakunnallisella työehtosopimuksella työaikalain
edellyttämällä tavalla. Lain mukaan yli 40 tuntia suuremmasta kertymästä
ei voi sopia paikallisesti tai yksilöllisesti esimerkiksi
työsopimuksessa, vaan järjestelmän puitteista on sovittava
kollektiivisesti.

YTN:n ehdotuksen mukaan työaikapankki voitaisiin
toteuttaa eri tavoin yrityskohtaisesti räätälöimällä. Työaikapankkiin
voisi tallettaa liukumien lisäksi paikallisesti sovittavalla tavalla
esimerkiksi ylitöitä, etätyöaikaa, matka-aikaa, pekkaspäiviä ja
vuosilomia. Sitä voitaisiin sopimalla käyttää myös lomautusten sijaan.

YTN
haluaa myös paperiteollisuuden luottamusmiehilleen työmarkkinoilla
tavanomaiset korvaukset. Palkkoihin halutaan vähintään toimialan yleisen
linjan mukainen yleiskorotus.

Ylityö- ja vapaa-ajalla tapahtuvan työmatkustuksen kielto on voimassa toistaiseksi.

Lisätietoja:
YTN Metsäteollisuuden vastaava asiamies Saku Laapio, puhelin 0400  497282
YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi, puhelin 040 504 1585

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu