Skip to content

Perhevapaauudistus saatava työehtosopimuksiin

Perhevapaauudistus astuu voimaan elokuussa, mutta yksityisellä sektorilla työehtosopimustasolla kirjaukset ovat vielä tekemättä. Neuvottelukierroksen ratkaisuissa vuoden alussa perhevapaakysymykset siirrettiin työnantajien vaatimuksesta työryhmiin, jotka parhaillaan käsittelevät asiaa. Työryhmien on määrä saada työnsä valmiiksi kesäkuun aikana.

– Julkinen sektori näytti esimerkkiä, kun uudet perhevapaakirjaukset saatiin ensimmäisenä mukaan valtion sopimukseen, sanoo YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki. – Myös yksityiseltä sektorilta löytyy vastaava esimerkki, kun yliopistojen työehtosopimuksessa vanhempainrahakaudella kaikilla vanhemmilla on 32 ensimmäistä arkipäivää palkallisia. Aiemmin toinen vanhempi sai palkallista vanhempainvapaata ainoastaan kuusi päivää, Hankamäki muistuttaa.

YTN:n tavoitteena on saada kirjattua vastaava uudistus kaikkiin työehtosopimuksiin. Se edistää lain toteutumista, työelämän tasa-arvoa sekä nimenomaan perhevapaiden jakautumisen tasaisemmin molempien vanhempien kesken. Asian käsittelyn siirtäminen neuvottelupöydistä työryhmiin oli YTN:lle pettymys.

– Vaikka uudistuksen puolesta liputettiin laajalti työmarkkinakentässä, silti sen toteuttamiseen ei todellista tahtoa tunnu työnantajaliitoilta löytyvän. Julkisuudessa puhutaan kauniisti tasa-arvosta, mutta työnantajien haluttomuus edistää asiaa työehtosopimustasolla antaa ristiriitaisen viestin, huomauttaa Hankamäki. – Työryhmäkirjaukset eivät edellytä työnantajia liikkumaan asiassa, mutta mikään ei sinänsä estäisi heitä sopimasta työryhmissä siten kuin esimerkiksi yliopistojen suhteen on jo sovittu, jos tasa-arvoasiat todella ovat tärkeitä.

Yrityksissä on jo käytössä malleja, joissa vanhempainvapaan palkallisuuden pituutta on kasvatettu ei-synnyttävän vanhemman osalta verrattuna aiempaan viikon isyysvapaaseen.

– Näyttää erikoiselta, jos liittotasolla uudistus ei etene, kun yritystasolla siihen on halukkuutta. Odotamme työryhmiltä tuloksellisuutta asiassa, jotta perhevapaauudistus ei enää ole ratkaistavien asioiden joukossa syksyllä, kun haasteelliseksi ennustetut palkankorotusneuvottelut alkavat, Hankamäki summaa.

Teemu Hankamäki,
puheenjohtaja
p. 040 709 6681

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu