Skip to content

Pertti Porokari YTN:n johtoon

Uuden Insinööriliiton
(UIL) puheenjohtaja Pertti Porokari on valittu Ylemmät Toimihenkilöt YTN
ry:n uudeksi puheenjohtajaksi. Hän seuraa tehtävässä Heikki Kauppia,
joka nyt valittiin YTN:n varapuheenjohtajaksi. Kauppi on Tekniikan Akateemiset
TEK ry:n toiminnanjohtaja. Muiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Suomen
Ekonomiliiton edunvalvontajohtaja Lotta Savinko sekä Tradenomiliiton
toiminnanjohtaja Mika Varjonen.

Porokari haluaa korostaa
palkansaajajärjestöjen yhteistyön tarpeellisuutta. -Käyty neuvottelukierros osoitti
selvästi keskusjärjestörajat ylittävän yhteistyön tiivistämisen tärkeyden.  Tällä linjalla on syytä jatkaa, sanoo
Porokari, joka on myös Teollisuuden Palkansaajat -neuvottelukunnan (TP)
puheenjohtaja.

Porokari paheksuu tapaa,
jolla työnantajat kohtelivat kolmannesta kaikista ylemmistä toimihenkilöistä
raamisopimusneuvottelujen yhteydessä. -Yhtäältä vaalitaan raamin kattavuutta,
mutta toisaalta ollaan valmiita jättämään sopimusten ulkopuolelle 70 000
palkansaajaa mm. kaupan, elintarvike-, rakennus- ja graafisen alan osalta.
Jatkossa onkin vakavasti mietittävä onko tällaisten kokonaisuuksien rakentelu
enää järkevää, Porokari sanoo.

Porokari odottaa myös
ripeitä toimenpiteitä raamisopimuksessa mainittujen kolmikannassa
selvitettävien asioiden toteuttamiseksi. Näitä ovat mm. työsuojelulainsäädännön
uudistaminen, yt-lain täsmennys henkilöstösuunitelmien osalta, joustavat
työaikajärjestelyt sekä paljon kohua herättänyt ammatillisen osaamisen
kehittäminen.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN
ry edustaa yli 150 000 teollisuudessa ja palvelualoilla työskentelevää
järjestäytynyttä  akavalaista
palkansaajaa.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Pertti Porokari 040 5833 476

Viestintäpäällikkö Ari Åberg 0400 510 904

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu