Skip to content

Pohjoisen luotot pelkäävät rikkidirektiivin uudistuksen vievän työpaikkoja Suomesta

Julkaistu

Kategoriat

Rautaruukin, Outokummun ja Stora Enson pohjoissuomalaiset luottamusmiehet ovat huolissaan YK:n alaisen kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n rikkidioksidipäätöksen saattamisesta sellaisenaan EU:n direktiiviksi.

Heidän mielestään Suomen kaltaisille merikuljetuksista riippuvaisille maille pitää myöntää direktiivissä pysyvä poikkeusjärjestely. Jos se ei onnistu, direktiiviin on saatava tuntuva siirtymäaika.

EU:n komissio on antamassa rikkipäästöjen vähentämiseen tähtäävää direktiiviä kesän aikana IMO:n päätösten pohjalta.

IMO:n päätöksessä Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa purjehtivien laivojen polttoaineiden rikkipitoisuus on laskettava 0,1 prosenttiin vuoden 2015 jälkeen. Muualla raja on 3,5 prosenttia vuodesta 2012.

Direktiivin myötä Itämerellä liikennöivä kalusto on uusittava käyttämään vaihtoehtoisia tekniikoita ja polttoaineita. Laivojen käyttämien raskaiden polttoaineiden rikkipitoisuus on korkea, keskimäärin 2,8 prosenttia.

Yhdeksän luottamusmiehen allekirjoittaman julkilausuman mukaan rikkidioksidipäätös on huonosti valmisteltu ja lähtökohtaisesti erittäin epäoikeudenmukainen.

– On käsittämätöntä ja anteeksi antamatonta, että suomalaiset virkamiehet ovat hyväksyneet esityksen IMO:n kokouksessa. Tämänkaltainen toiminta on suomalaisten etujen vastaan toimimista, julkilausumassa todetaan.

Suomesta IMO:n kokoukseen osallistui liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehiä.

Pohjoisen työpaikat vaarassa

Luottamusmiehet epäilevät, että Suomi omilla toimillaan ajaa alas suomalaista teollisuutta ja sen myötä hyvinvointia.

Julkilausumassa arvellaan, että direktiivin aiheuttamat kokonaiskustannukset voivat kasvaa jopa 1,2 miljardiin euroon.

Kuljetuksen lisälasku nostaa kuluttajahintoja, vaarantaa merkittävät teolliset investoinnit Suomeen ja romuttaa 100 000 uuden työpaikan tavoitetta.

– Erityisesti direktiivin vaikutukset heikentävät Pohjois-Suomen työllisyyttä, jossa jo nyt on korkea työttömyysaste, luottamusmiehet sanovat.

He ovat vakuuttuneita siitä, että direktiivin myötä tuotantoa siirretään kehittyviin maihin. Siellä samat tuotantomäärät aiheuttavat moninkertaiset negatiiviset ympäristövaikutukset.

Julkilausuman allekirjoittajissa ovat muun muassa Ylemmät toimihenkilöt YTN:n Outokummun Tornion luottamusmies Hannele Aikio ja Rautaruukin Raahen luottamusmies Jouko Mikkonen.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu