Skip to content

Poliittiseen mielenilmaukseen tai työtaisteluun saa osallistua työaikana

Perjantain mielenosoitus on luonteeltaan poliittinen ja suuntautuu hallituksen pakkolakihankkeita vastaan. Mielenilmaus tai työtaistelu ei kohdistu millään alalla voimassaolevaan työehtosopimukseen, taikka työnantajaan, vaan sillä puolustetaan vapautta – vapaata oikeutta sopia työehdoista.

Työsuhteessa olevat työntekijät saavat osallistua työaikana järjestettävään poliittiseen työtaisteluun. YTN:n jäsenet ovat työsuhteessa.

YTN on ilmoittanut mielenosoituksesta maanantaina valtakunnansovittelijallle sekä EK:n jäseninä oleville työnantajaliitoille.

Työpaikoilla tarkemmat ohjeet osallistumisesta antaa luottamusmies. Päätösvalta mielenosoitukseen lähtemisestä on toki aina henkilöllä itsellään, mutta jos perjantaina tehdas ajetaan alas tai työpaikka muutoin suljetaan, on sieltä syytä poistua samaan aikaan kun muutkin.

Työntekijää ei voi irtisanoa tai muutoinkaan rangaista osallistumisesta poliittiseen mielenilmaukseen. Töistä poissaoloajalta ei makseta palkkaa.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miten osallistun mielenilmaukseen?

Mielenilmaus toteutetaan poistumalla työpaikoilta. YTN:n jäsenten toivotaan saapuvan sankoin joukoin Rautatientorille Helsinkiin osoittamaan mieltä klo 11 tai muuhun paikalliseen tilaisuuteen.

Mielenilmaus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan samaan aikaan työpaikalla muiden henkilöstöryhmien kanssa. Mielenilmauksen kellonajat saattavat vaihdella eri työpaikoilla.

Pitääkö ilmoittaa, että osallistun mielenilmaukseen?

Mielenilmaukseen osallistumisesta ilmoitetaan työnantajalle. Jos työpaikalla on luottamusmies, hän ilmoittaa kaikkien edustamiensa henkilöiden puolesta työstä poissaolon alkamisajan ja keston.

Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, ilmoituksen voi tehdä joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Ilmoituksen on hyvä olla kirjallinen.

Henkilön, joka on vapaapäivällä tai muulla työajan ulkopuolisella vapaalla, ei tarvitse ilmoittaa kenellekään osallistumisesta mielenilmaukseen.

Haluan osallistua Rautatientorin mielenilmaisuun, mutta en pääse Helsinkiin

Bussikyytejä alueilta Helsinkiin on järjestetty yhdessä Akavan, STTKn ja SAKn kanssa. Niistä löytyy lisätietoa tapahtuman nettisivuilta. Myös yritysyhdistykset ovat paikoin järjestelleet omia kuljetuksia, niistä on tiedotettu työpaikkakohtaisesti. Joissain kaupungeissa on omia toritapahtumia, joihin kannattaa osallistua. 

Kuljetusinfoa löytyy tästä linkistä.

Osallistu lähettämälle terveiset hallitukselle

Osallistu lähettämälle viesti Stubbille, Soinille ja Sipilälle osoitteessa terveisethallitukselle.fi

Voinko tosiaan osallistua mielenilmaukseen tuosta vaan?

Kyllä voit. Puhu asiasta oman luottamusmiehesi sekä työporukkasi kanssa ja osallistukaa kaikki mielenilmaukseen. YTN on ilmoittanut mielenilmauksesta valtakunnansovittelijalle ja työnantajaliittoihin. Mielenilmaus on laillinen ja sinulla on siihen oikeus osallistua.

Maksaako liitto lakkoavustusta?

Ei maksa, koska kyseessä on poliittinen mielenilmaus. Myöskään matkakuluja osallistumisesta muun muassa Rautatientorin mielenilmaukseen ei makseta.

Saanko palkkaa mielenilmauksen ajalta?

Työnantajan ei ole pakko maksaa palkkaa siltä ajalta, jona osallistut mielenilmaukseen.

Voiko työnantaja purkaa työsuhteeni osallistumiseni vuoksi?

Työntekijän osallistuminen lailliseen poliittiseen mielenilmaukseen ei oikeuta työnantajaa purkamaan tai irtisanomaan työsuhdetta eikä päättämään koeajalla olevan tai määräaikaisen työsuhdetta. Työnantaja ei saa syrjiä mielenilmaukseen osallistuvaa työntekijää esimerkiksi kun päätetään työtunneista, työajoista, palkankorotuksista ynnä muista asioista. Mikäli koet painostusta tai sinua estetään osallistumasta mielenosoitukseen, ilmoita siitä välittömästi omalle luottamusmiehellesi tai liittoon. (mm. Työsopimuslaki 7 luku 2 §)

Entä jos koulut ja päiväkodit ovat kiinni perjantaina?

Vanhemmat arvioivat lapsen iän ja kehitystason mukaan, voiko lapsen ottaa mukaan mielenosoitukseen. Jos toinen vanhemmista jää kotiin, sieltäkin voi lähettää hallitukselle terveiset verkon kautta osoitteesta terveisethallitukselle.fi. Myös Facebookissa ja Twitterissä voi seurata tilannetta ja keskustella aiheesta #stop.

Koska töihin palataan?

Mielenilmauksen jälkeen palataan töihin työajan tai työvuoroluettelon mukaisesti. YTN kannustaa jokaista mukaan ilmaisemaan mieltä perjantaina. Tori täyteen!

YTN tiedottaa luottamusmiehille ja muille henkilöstöedustajille tilanteen kehityksestä päivittäin.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu