Skip to content

Porokari: Irtisanomisista on tullut muoti-ilmiö

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Uuden Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari paheksuu yritysten irtisanomisintoa. Hänen mielestään henkilöstön vähennyksistä on tullut muoti-ilmiö, jolla testataan jäljelle jäävien venymiskykyä.

– Irtisanomisia perustellaan pääasiassa kahdella asialla, kilpailukyvyn ja tehokkuuden parantamisella. Työ ei siis ole oleellisesti ja pysyvästi vähentynyt. Suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että aiempaa pienempi porukka tekee vähintään samat työntehtävät. Näin ei voi loputtomasti jatkaa, Porokari sanoo.

Viimeksi tänään tietoliikenneyhtiö DNA perusteli enimmillään 150 työntekijän vähennyksiä kilpailukyvyllä ja tehokkuudella. Porokarin mukaan meno alkaa joillain aloilla muistuttaa 1990-luvun lamavuosia, jolloin yritykset irtisanoivat väkeä lähes paniikinomaisesti.

– Vaarana on, että kilpailukyvyn, tehokkuuden ja tuloksenteon tavoittelussa yritykset laihduttavat itsensä hengiltä. Henkilöstömäärä ajetaan pakolla liian pieneksi, mikä alkaa vähitellen heijastua työviihtyvyyteen, sairauspoissaoloihin, työssä jaksamiseen ja ennenaikaiseen eläköitymiseen.

Porokari huomauttaa näiden tekijöiden vaikuttavan haitallisesti myös työurien pituuteen ja koituvan lopulta työnantajille kalliiksi.

– Lisääntyvät sairauspoissaolot ja uupuminen vain lisäävät kustannuksia ja heikentävät tehokkuutta. Eikö 1990-luvun huonoista käytännöistä ja kokemuksista ole otettu yhtään opiksi, Porokari ihmettelee.

Akavalaisen UIL:n ja YTN:n puheenjohtaja Porokari on myös Teollisuuden Palkansaajien puheenjohtaja.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu