Skip to content

Porokari vaatii yt-lain uudistamista

Porokari vaatii yt-lain uudistamista

YTN:n puheenjohtajan Pertti Porokarin mielestä
yhteistoimintalain uudistaminen tulee ottaa uuden hallituksen ohjelmaan. -Nykyisellään
laki on lähinnä irtisanomismenettelylaki eikä yhteistoiminta yrityksissä
toteudu alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Useissa tapauksissa työnantajan
päätökset on tehty jo ennen neuvotteluja eikä todellisia keskusteluja asioista
käydä, Porokari toteaa.

-Aito yhteistoiminta yrityksissä olisi
voimavara, jonka hukkaamista näennäisneuvotteluihin ei voi kuin ihmetellä. Yt-lakia
tulisikin uudistaa siten, että osapuolten neuvotteluasema on tasa-arvoinen ja
neuvotteluprosessissa toteutuu aito vuorovaikutus. Työnanajan sanelemista irtisanomis-
ja lomautuskeskusteluista pitää siirtyä kohti pitkäjänteistä yhteistoimintaa.
Myös henkilöstövähennysten perusteet pitää toteennäyttää nykyistä selvemmin ja
tietoa jakaa avoimemmin, sanoo Porokari.

YTN tutki ylempien toimihenkilöiden yhteistoiminnan
tilaa syksyllä 2014. Kysely kohdistettiin YTN:n luottamusmiehille ja heidän
kanssaan paikallista yhteistoimintaa harjoittaville työnantajan edustajille.
Vastauksia saatiin 448 luottamusmieheltä sekä 67 työnantajan edustajalta.
Tutkimuksen mukaan 78 % henkilöstön edustajista pitää
vaikutusmahdollisuuksiaaan neuvotteluissa huonoina. 68 % ei pidä neuvotteluasemaa
riittävän tasavertaisena. 76 % mielestä päätökset on tehty jo ennen
neuvottelua.

Tutkimuksen toteutti VTM Heikki
Uhmavaara
, joka on toiminut tutkijana useissa Turun yliopiston yt-lain
soveltamista koskevissa työoikeuden tutkimushankkeissa.

Tutustu raporttiin tästä 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu