Skip to content

Raamisopimus kuuluu kaikille – myös kaupan alalle

Kaupan alan ylemmät toimihenkilöt ovat merkittävä henkilöstöryhmä alan kehittymisen ja menestymisen kannalta. Tästä huolimatta osa alan ylemmistä toimihenkilöistä on jäänyt raamisopimuksen palkankorotusten ulkopuolelle, koska alalla ei ole omaa työehtosopimusta ylemmille toimihenkilöille.

– Jo aiemmin työehtosopimuksen puute on näkynyt selkeästi kaupan ylempien toimihenkilöiden viime vuosien palkkakehityksessä, pahimmillaan on ollut tarjolla “nollakorotusvuosia”, sanoo YTN:n varapuheenjohtaja Mika Varjonen.

Kaupan työnantajat ja heitä edustava Kaupan Liitto ovat olleet haluttomia keskustelemaan raamisopimuksen ulottamisesta alan ylempiin toimihenkilöihin. Ylemmät Toimihenkilöt YTN edellyttää, että kaikissa alan yrityksissä toteutetaan palkkaratkaisut vähintään raamisopimuksen kustannusvaikutuksilla ja saman suuruisena kuin alan muille henkilöstöryhmille.

– Ellei tällaisten keskitettyjen kokonaisratkaisujen palkankorotuksia makseta kaikille henkilöstöryhmille jokaisella toimialalla, on jatkossa vakavasti harkittava, onko vastaavien keskitettyjen sopimusten solmiminen ylempien toimihenkilöiden osalta mielekästä lainkaan, huomauttaa Varjonen.

Palkan lisäksi myös muut työsuhteen ehdot sekä työhyvinvointi ovat kilpailuvaltti toimialalle, joihin kannattaa panostaa. Kaupan alalla tyytymättömyyttä aiheuttavat korvauksettomat ylityöt, joita alalla tehdään viikoittain keskimäärin 2,5 tuntia. Näistä ylityötunneista asianmukaisen korvauksen saa vain alle puolet ylemmistä toimihenkilöistä.

– Harmaat ylityöt ovat haaste alan osaajien jaksamiselle sekä motivaatiolle, huomauttaa kaupan alan asiamies Riikka Sipilä.

– Työhyvinvointia ja työelämän laatua voitaisiin helposti lisätä ottamalla käyttöön työaikapankki, sanoo Sipilä.

Työaikapankki helpottaisi sopimista ylempien toimihenkilöiden työaikajärjestelyistä, joka sitouttaisi nykyistä vahvemmin alan osaajia yrityksen toimintaan. Työantajapuolen halukkuus kuitenkaan solmia sitovaa, paikallisesti sovittavaksi tarkoitettua työaikapankkisopimusta on ollut tähän saakka olematonta.

– Kaupan alan on välttämätöntä kiinnittää nykyistä enemmän huomiota alan ylempiin toimihenkilöihin, Varjonen jatkaa.

– Yli 13 000 ylempää toimihenkilöä ansaitsevat saman kohtelun yhteisesti sovittujen sopimusten mukaan, kuten muutkin alan henkilöstöryhmät, Varjonen summaa.

Kaupan alan tulevaisuutta ja työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä käsiteltiin “Asenne ratkaisee työelämässä” – seminaarissa Helsingissä 21.3.2012. Seminaari päätti YTN:n kaupan tuloksentekijät -kampanjan, joka on alkuvuonna näkynyt alan työpaikoilla. www.kaupantuloksentekijat.fi.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu