Skip to content

Raamisopimusneuvottelut alkavat elintarvikealalla

Elintarvikealan taustaryhmä kokoontui
7.11.2011 tekemään tavoitteet raamisopimusneuvotteluihin. YTN neuvottelee
raamin mukaisesta ratkaisusta myös elintarvikealalla. Tärkeitä asioita alan
kannalta ovat lisäksi työaikapankki ja luottamusmiessopimus ylemmille
toimihenkilöille.

Neuvottelut lähtevät liikkeelle 11.11.2011
YTN:n puheenjohtajan Heikki Kaupin johdolla. Taustaryhmä valitsi lisäksi
kokouksessaan uudeksi puheenjohtajaksi 2012 – 2013 Aku Lipsasen ja
varapuheenjohtajana jatkaa Jari Sankari.

Raamisopimusneuvottelut
eivät ole mikään läpihuutojuttu

Kuten lähiviikot ovat osoittaneet, ei
neuvottelutulos synny helposti. Vaikka raami-sopimuksessa on sovittu
kustannusvaikutus, on työnantajaliittojen ja palkansaajajärjestöjen välille
syntynyt suurta erimielisyyttä esimerkiksi palkan-korotusten jakotavasta.

Tämä johti teknologiateollisuudessa neljän
päivän työtaisteluun. Tietopalvelualan sopimuksen sitä vastoin kaatoi
työnantajaliitto vaatimalla sopimukseen entistä laajempia
työrauha-velvoitteita. Edelleen Finanssialalla on jätetty lakkovaroitus ja
työtaistelu uhkaa 23.11.2011. Lisäksi 7.11.2011 alkanut ylityö- ja
matkustuskielto laajenee koskemaan myös Nordeaa 10.11.2011 lukien.
Työnantajaliitto on hyvin haluton neuvottelemaan.

Lisätietoja
YTN:n elintarvikealan asiamiehiltä:

Anneli Nieminen,   gsm 040 901
1644

Riikka Mykkänen, gsm 044 592
9939

Eero Seppälä,
       
gsm040 530 7691

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu