Skip to content

Rahoitus- ja vakuutusala työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisiin sopimuksiin

 

Sekä rahoitus- että vakuutusalan uudet työehtosopimukset pohjautuvat valtakunnalliseen työllisyys- ja kasvusopimukseen. Sopimuksen synnyttyä myös hallituksen lupaamat tukitoimet toteutuvat. Näitä ovat mm. työttömyyspäivärahan omavastuuajan lyheneminen nykyisestä seitsemästä työpäivästä viiteen työpäivään ensi vuoden alusta, tuloveroasteikkojen 1,5 prosentin tarkistus ja kilometrikorvauksiin kaavaillun kiristyksen peruminen. 

 Rahoitusalalla maltilliset korotukset ja tekstiparannuksia

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.12.2013-30.11.2016. Palkankorotuksista sovittiin nyt 2 vuodeksi eteenpäin eli palkkoja korotetaan 1.4.2014 lukien 20 euron yleiskorotuksella ja 1.4.2015 lukien 0,4%:n yleiskorotuksilla. Keskusjärjestöt sopivat kolmannesta korotuksesta ja sen ajankohdasta kesäkuun 2015 puoleen väliin mennessä. Sopimus ei siis sisällä palkkakeskustelujen perusteella jaettavia eriä vaan sopimuksen mukaiset korotukset maksetaan kaikille saman suuruisina

Nyt solmittu sopimus sisältää laadullisia tekstikysymyksiä, kuten sopimuksen liitteeksi tulevan työaikapankkioppaan. Lisäksi sovittiin useista työryhmistä. Esimerkiksi tasa-arvotyöryhmän tehtävänä on mm. tarpeen vaatiessa ohjeistaa paikallisia osapuolia tasa-arvosuunnitelmiin ja perhevapaalta paluuseen liittyvissä kysymyksissä. Uutta on myös finanssialan työhyvinvointihanke, jonka käytännön toteuttamista osapuolet selvittävät. Alakohtaisia työhyvivointihankkeita on toteutettu aikaisemmin YTN:n sopimusaloista mm. teknologiateollisuudessa ja kemian alalla, joissa niistä on saatu positiivisia kokemuksia. 

Vakuutusalalle yleiskorotuksia

Myös vakuutusalalle saatiin työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimus. Sopimuksen solmivat Vakuutusväen Liitto ja Finanssialan Keskusliitto. Sopimuksen mukaan palkkoja korotetaan 1.3. 2014 alkaen 20 euron yleiskorotuksella ja 1.3.2015 alkaen 0,4 prosentin yleiskorotuksella.

Keskusjärjestöt sopivat kolmannesta korotuksesta ja sen ajankohdasta kesäkuun 2015 puoleen väliin mennessä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu