Skip to content

Rahoitusalalle uusi työehtosopimus

Neuvotteluosapuolet ovat hyväksyneet rahoitusalan neuvottelutuloksen.

YTN:n tavoitteet toteutuivat sopimuksessa pitkälti. Palkankorotukset ovat vahvasti yleiskorotuspainotteiset ja perhevapaat etenivät toivotusti.

Palkankorotukset 2023
• Toukokuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertakorvaus 589 €.
• 1.7. lukien palkkoja korotetaan 3,5 % yleiskorotuksella.

Palkankorotukset 2024
• 1.5. lukien palkkoja korotetaan 1,2 % yleiskorotuksella.
• 1.5. lukien palkkoja korotetaan 1,3 % palkkakeskusteluerällä.

Perhevapaat
• Ei-synnyttävälle vanhemmalle maksetaan täysi palkka 32 arkipäivältä. Vanhassa sopimuksessa isät saivat palkallista vapaata ainoastaan 6 päivää.

Sopimus on kaksivuotinen ja päättyy 28.2.2025.

Työehtosopimuksesta neuvottelevat YTN:n lisäksi Ammattiliitto Pro ja Palvelualojen työnantajat Palta.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu