Skip to content

Rahoitusalalle uusi työehtosopimus

Alkuvuoden tiiviin neuvottelurupeaman jälkeen rahoitusalalle saatiin uusi työehtosopimus, joka astuu voimaan välittömästi.

Työehtosopimuksen keskeinen sisältö:

 • Sopimus on voimassa 29.2.2024 saakka.
 • Sopimuksen mukaan palkkoja korotetaan 1.6.2022 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,95 %. Lisäksi 1.6. maksetaan 0,95 % palkkakeskusteluerä.
 • Myös vähimmäispalkkataulukkoja korotetaan 1.6.2022 lukien 1,5 %.
 • Palkkakeskusteluerän maksamisen ajankohdasta on mahdollista sopia kustannusvaikutuksen puitteissa paikallisesti, kuitenkin niin, että erä maksetaan aikavälillä 1.6.-1.12.2022.
 • Vuoden 2023 palkankorotuksista neuvotellaan 30.11.2022 mennessä. Ellei palkankorotuksista päästä sopuun, päättyy työehtosopimus 28.2.2023.

Parannusta tekstikysymyksiin

Jatkossa työehtosopimuksen piirissä työskentelevillä on oikeus käydä säännöllisenä työaikana syöpäsairauden edellyttämässä välttämättömässä lääketieteellisessä toimenpiteessä ilman palkanmenetystä.

Palkkakeskustelumalliin muutoksia

Palkkakeskustelusta tehtävään kirjalliseen yhteenvetoon tulee jatkossa kirjata myös kehittämistoimenpiteet, joiden avulla toimihenkilö voi vaikuttaa palkankorotukseen tulevaisuudessa.

Paikallisen sopiminen mahdollistaa myös muiden yrityksessä käytävien keskustelujen hyödyntämistä palkkakeskustelujen yhteydessä.

Paikallisesti voidaan sopia, että palkkakeskustelua käytäessä otetaan huomioon esihenkilön ja toimihenkilön väliset työssä suoriutumista tai kehittymistä koskevat muut keskustelut, joita käydään yrityksen vuosikellon mukaisesti. Varsinaista korotuskeskustelua ei voi kuitenkaan yhdistää yrityksen käytössä oleviin muihin palkka- tai tuloskeskusteluihin. Lisätietoa palkkakeskustelusta löydät alempaa tästä viestistä.

Paikallinen sopiminen rahoitusalalla

Ryhmissä ja konserneissa paikallisen sopimuksen YTN-liittojen jäsenten puolesta voi tehdä yritysyhdistys. Muissa kuin ryhmissä ja konserneissa, paikallisen sopimuksen voi tehdä YTN:n yhteyshenkilö.

Kehittämistyötä jatketaan myös sopimuskauden aikana

Rahoitusalan uudessa työehtosopimuksessa on sovittu myös useista työryhmistä, joissa alan kehittämistyötä jatketaan sopimuskauden aikana.

FinanssiTYÖ2030- hanketta jatketaan seuraavilla teemoilla:

 • Monimuotoinen työyhteisö
 • Monipaikkainen työ ja työn uudet muodot
 • Työhyvinvointi
 • Teknologinen kehitys ja digitalisaatio.

Muissa työryhmissä keskitytään mm. seuraaviin teemoihin:

 • Tasa-arvo
 • Perhevapaat
 • Etätyö
 • Osaamisen kehittäminen

Vuoden aikana selvitetään myös mahdollisuutta toteutta vuosilomien laskeminen ja antaminen niin, ettei lauantaipäiviä huomioida vuosilomaa laskettaessa. Tavoitteena on saada uusi järjestelmä käyttöön 1.4.2023 lukien.

Uusi rahoitusalan työehtosopimus lisätään kokonaisuudessaan sivuillemme, kun se saadaan julkaisukuntoon.

Riikka Sipilä, sopimusalavastaava, YTN finanssiala
riikka.sipila@ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu