Skip to content

Rahoitusalalle vihdoinkin sopu, ylityökielto päättyy

Rahoitusalan sopijaosapuolet ovat tänään hyväksyneet valtakunnansovittelijan torstaina 22.3. antaman sovintoesityksen.

– Olemme tyytyväisiä, että poikkeuksellisen pitkien neuvottelujen sekä sovittelurupeaman jälkeen sopu ja uusi työehtosopimus saatiin aikaiseksi, sanoo Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki. – Tilannetta pitkitti kiista viikonlopputyön pelisäännöistä, Hankamäki kertoo.

Sovintoesityksen palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa. Yleiskorotuksena palkkoja nostetaan 1.3.2018 alkaen 1,26 prosenttia ja 1.2.2019 alkaen 1,0 prosenttia. Lisäksi 1.10.2018 alkaen käytetään 1,2 prosentin palkkakeskusteluerä. Muita YTN:lle tärkeitä tekstikirjauksia ovat muun muassa työntekijän perehdyttäminen perhevapailta paluun jälkeen sekä suositus koulutukseen liittyvästä harjoittelusta.

Viikonlopputyöstä sovitaan ensisijaisesti paikallisella tasolla.

–  Ratkaisussa on tavoitteidemme mukaisia elementtejä, joiden kautta rahoitusalan viikonlopputyötä on mahdollista toteuttaa oikeudenmukaisella tavalla, sanoo finanssialan vastuullinen asiamies Riikka Sipilä. – Meille tärkeää on, että viikonlopputyöstä sovitaan ensisijaisesti paikallisella tasolla ja seuraamme tietenkin tilanteen kehittymistä tarkasti, Sipilä jatkaa.

– Uskomme, että viikonlopputöistä solmitaan paikallisia sopimuksia. Mikäli näihin ei päästä, arvioimme vapaaehtoisia kuitenkin löytyvän riittävästi, Sipilä sanoo. – Jos vapaaehtoisia ei löydy riittävästi, niin sovintoesityksen turvalausekkeet ovat yksilön kannalta mielestämme riittävät.

Sovintoesityksen myötä alalle joulukuussa asetettu ylityökielto päättyy välittömästi.

Teemu Hankamäki, puheenjohtaja
p. 040 709 6681

Riikka Sipilä, finanssialan vastuullinen asiamies
p. 0400 458 226

*****
Ratkaisun keskeinen sisältö:

Palkkaratkaisu

Sovintoehdotuksen mukainen työehtosopimus on voimassa 31.1.2021 saakka. Viimeinen vuosi on niin sanottu optiovuosi eli sopimus on irtisanottavissa päättymään 31.1.2020.

Palkkoja korotetaan 1.3.2018 lukien 1,26 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja 1.2.2019 lukien 1 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi palkkoja korotetaan 1.10.2018 alkaen 1,2 prosentin suuruisella palkkakeskusteluerällä. Palkkaratkaisu vastaisi tasoltaan liittokierroksella syntyneiden sopimusten linjaa.

Viikonlopputyö

Viikonlopputyön tekemisestä sovitaan rahoitusalalla jatkossa ensisijaisesti paikallisesti. Mikäli paikallisissa neuvotteluissa ei päästä lopputulokseen, voi työnantaja tietyin rajoituksin määrätä toimihenkilöitä viikonlopputyöhön. Tällöinkin viikonlopputyötä tehdään ensisijaisesti vapaaehtoisuuden pohjalta. Sovintoehdotus sisältää lisäksi määräyksiä, jotka takaavat toimihenkilöille vapaita viikonloppuja sekä mm. oikeuden kieltäytyä viikonlopputyöstä, jos siihen on erittäin painava henkilökohtainen este. Sunnuntaityön teettäminen ilman paikallista sopimusta on mahdollista vasta 1.1.2019 lukien.

Koko sovintoesitys luettavissa täällä: Rahoitusala_sovintoesitys_25032018.pdf .

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu