Skip to content

Rahoitusalan ansiokehitys 2016-2017

Rahoitusalan tyoehtosopimuksessa 25.3.2018- 31.1.2021 on sovittu tilastoyhteistyon jatkamisesta. Liittojen valinen tilastotyoryhma toteuttaa sopijapuolten antamia toimeksiantoja ja valmistelee sopijapuolille tilastointiin liittyvia selvityksia. Tyoryhma laatii vuosittain palkkatilastojen valmistuttua selvityksen rahoitusalan ja keskeisten muiden alojen ansiokehityksesta.

Tyoryhman selvitykset kasitellaan palkkakeskustelua koskevan poytakirjan mukaisesti. Lisaksi tyoryhma selvittaa mahdollisuuksia tuottaa ansiotasotietoja nykyista laajemmin erikseen miesten ja naisten osalta.

Raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2016-2017

Raportissa tarkastellaan syyskuun 2017 ansiotilastoja ja ansiokehitysta syyskuusta 2016 syyskuuhun 2017. Koko henkiloston ansiokehityksen lisaksi raportissa tarkastellaan identtisten henkiloiden ansiokehitysta, tulospalkkioiden jakautumista, henkiloston sijoittumista vaativuusluokkiin ja keskiansioita ian mukaan. Lisaksi tilastoraportissa vertaillaan rahoitusalan ansiokehitysta eraiden muiden alojen ansiokehitykseen.

Huomionarvoista on, että tilastointikaudella sen piiristä poistui OP Yrityspankki (ent. Pohjola Pankki) ja tilastoinnin piiriin puolestaan tuli S-Pankki.

Raportin keskeisiä lukuja YTN-liittojen jäsenten näkökulmasta

Esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivien, vuonna 2016 että 2017 palkkatilastoinnin piirissä olleiden, keskiansiot nousivat 2,6 %. Johtotehtävissä toimivilla nousua oli 3,0 % ja toimihenkilöillä 1,5 %. Rahoitusalan rakennemuutoksen myötä koko alan henkilöstömäärä vähenee edelleen, mutta samaan aikaan asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä toimivien määrä kasvaa entisestään.

Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat kaventuneet hieman kaikilla tehtävätasoilla. Toimihenkilöillä sukupuolten välinen palkkaero oli 4 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 6 prosenttia. Esimiesten ja asiantuntijoiden osalta eroa oli 16 prosenttia (aiemmin 18 prosenttia) ja johdon tehtävissä eroa oli 24 prosenttia (aiemmin 26 prosenttia).

Tutustu raporttiin tästä:
rahoitusalan_tilastoraportti_syyskuu_2016_syyskuu_2017_final.pdf

Lisätiedot raportista:
finanssi(at)ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu