Skip to content

Rahoitusalan asiantuntijat ja esimiehet kannattavat palkankorotusvaran jakamista yleiskorotuksena

Julkaistu

Kategoriat

Ylemmät Toimihenkilöt YTN tiedusteli rahoitusalalla työskenteleviltä YTN-liittojen jäseniltä, missä suhteessa palkankorotusvara tulisi mielestäsi jakaa yleiskorotuksen ja palkkakeskusteluerän kesken.
Raamisopimuksen mukainen kustannusvaikutus koko sopimuskaudelle on 4,3 %.

Lähes puolet vastanneista oli sitä mieltä, että koko raha pitäisi jakaa yleiskorotuksena. Muut vaihtoehtoja kannatettiin suhteellisen tasaisesti.
Tulosta selittää, että viime vuosina palkkakeskustelumalli on vaikuttanut yleiskorotuksiin pienentävästi, ja ne ovat jääneet pienemmiksi kuin muilla YTN:n sopimusaloilla.

Palkkakeskustelumallin perusteella jaettu keskimääräinen korotus on ollut 50 euroa, joten myös sen kannustavuus on jäänyt alamittaiseksi.

Neuvottelut jatkuvat maanantaina

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat maanantaina 7.11. Tiedotamme neuvottelujen etenemisestä mahdollisimman pikaisesti.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu