Skip to content

Rahoitusalan neuvotteluissa esiteltiin tavoitteet

Rahoitusalan neuvottelut jatkuivat eilen 1.10. työehtosopimustavoitteiden esittelemisellä. Esillä oli mm. työaikaan ja työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Tavoitteiden tarkentamista jatketaan nyt työryhmissä. YTN:lle keskeisiä asioita ovat jäsenistön työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät kysymykset sekä mm. työn ja muun elämän yhteensovittamista tukevat toimet.

Rahoitusalan neuvotteluja jatketaan perjantaina. Neuvottelut ovat nyt tärkeässä vaiheessa, sillä neuvottelut pitäisi saada päätökseen työllisyys- ja kasvusopimuksen kattavuuden arvioinnin määräaikaan mennessä. Päivämääräksi on asetettu 25.10. Koska työllisyys- ja kasvusopimuksessa kustannustaso on tarkasti rajattu, rahan sijaan neuvottelupöydässä keskustellaan työelämän laadullisista asioista.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu