Skip to content

Rahoitusalan neuvotteluja jatketaan

Julkaistu

Kategoriat

Rahoitusalan neuvotteluja jatketaan ensi maanantaina 31.10. Päivämäärä on samalla viimeinen, jolloin alan nykyinen työehtosopimus on voimassa.

Jos sopimukseen palkoista ja työehdoista ei päästä 31. lokakuuta, rahoitusalan työehtosopimus päättyy ilman irtisanomista 1. marraskuuta ja ala siirtyy sopimuksettomaan tilaan.

Vaikka raamisopimus on saatu kasaan jo yli viikko sitten, ei neuvotteluja ole päästy jatkamaan aiemmin, sillä Finanssialan Keskusliitto on halunnut seurata ympäröivää työmarkkinatilannetta.

Tällöin alkavalla sopimuksettomalla tilalla ei ns. jälkivaikutuksen nojalla ole merkitystä yksittäisen työntekijän työsuhteen ehtoihin, vaan siltä osin työehtosopimuksen määräyksiä (esim. äitiys- ja isyysvapaan palkan, sairasajanpalkan, lomarahan jne. osalta) noudatetaan kuten sopimuksen voimassa ollessakin.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja käydään palkansaajia edustavien YTN:n, Ammattiliitto Pron ja Nordean Nousun sekä työantajapuolen Finanssialan Keskusliiton kesken.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu