Skip to content

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas julkaistu

Julkaistu

Kategoriat

Palkkakeskustelujärjestelmä otettiin käyttöön rahoitusalalla vuonna 2007. Sen tarkoituksena on, että jokainen toimihenkilö saa vuosittain keskustella esimiehensä kanssa työtehtävien, työsuorituksen ja palkan vastaavuudesta toisiinsa.

Yksi tärkeimmistä tavoitteista palkkakeskustelumallia käytettäessä on, että palkkaus koetaan oikeudenmukaiseksi. Oikeudenmukaisuutta lisää muun muassa se, että järjestelmää sovelletaan tasapuolisesti ja läpinäkyvästi. Palkkakeskustelumallin tulee kannustaa oman osaamisen kehittämiseen, työn laadun parantamiseen ja yrityksen tavoitteiden mukaiseen toimintaan.

Palkkakeskustelumalli huomioi yritysten erilaisuuden. Työehtosopimuksessa on sovittu, että erilaisista palkkakeskusteluihin liittyvistä asioista voidaan sopia toisin konserni- ja ryhmätasolla sekä muissa yrityksissä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Nordeassa, OP Ryhmässä tai Ålandsbankenissa voidaan sopia muun muassa omasta vaativuusluokittelusta tai vaikkapa palkkakeskusteluissa käytettävistä lomakkeista.

Opas on laadittu rahoitusalalla toimiville toimihenkilöille ja esimiehille yhteistyössä rahoitusalan työehtosopimusosapuolten Finanssiala ry:n, Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n, Ammattiliitto Nousu ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kesken.

Lataa tästä opas käyttöösi:

Palkkakeskusteluopas_rahoitusala_2018.pdf

Jos sinulla on kysyttävää palkkakeskustelumallista, voit kääntyä oman yrityksesi YTN-yhteyshenkilön puoleen tai olla yhteydessä YTN finanssialan asiamiehiin (finanssi@ytn.fi)!

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu