Skip to content

Rahoitusalan sovittelu päättyi tuloksettomana – lakko alkaa 4.1. klo 6.00

Rahoitusalan sovittelu päättyi tänään tuloksettomana ja työnseisaus alkaa 4.1.2018 klo 6.00 ja päättyy 5.1.2018 klo 23.59. Kyseessä on laillinen mielenilmaus, joilla vauhditetaan neuvottelujen etenemistä.

Miksi työtaistelutoimet ovat välttämättömiä?

Neuvotteluja rahoitusalan uudesta työehtosopimuksesta on käyty jo kolme kuukautta. Työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.11.2017, joten joulukuun alusta rahoitusalalla on oltu sopimuksettomassa tilassa. Suurimmat kiistakysymykset koskevat työaikakysymyksiä. Työnantaja haluaa laajentaa viikonlopputyötä direktion kautta eli sanelemalla.

Neuvotteluteitse ratkaisua ei ole yrityksistä huolimatta saavutettu ja työnantajien tavoitteet ovat sellaisia, joita YTN ei voi hyväksyä. Viikonlopputyön käyttöönotto direktiolla eli määräämällä heikentäisi merkittävästi jäsentemme työsuhteen ehtoja sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Keitä lakko koskee?

Rahoitusalan työtaistelutoimet toteutuvat seuraavasti:

 • Lakko alkaa 4.1.2018 kello 06.00 ja päättyy 5.1.2018 kello 23.59.
 • Lakon piirissä ovat kaikki rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä työskentelevät YTN-liittojen jäsenet
 • Rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä olevien lisäksi lakko koskee DEA:n erillisellä päätöksellä myös Danske Bankin Suomen toimintojen työehtosopimuksen piirissä olevia YTN-liittojen jäseniä   
 • Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, joiden hoitamatta jättämisestä saattaa aiheutua vaaraa kansalaisten hengelle tai terveydelle sekä Suomen valtion toiminnan kannalta kriittiset toiminnot   
 • Laillinen mielenilmaus, joilla vauhditetaan neuvottelujen etenemistä  
 • Työnantajalle ei tarvitse kertoa, minkä liiton jäsen on, eikä lakkoon osallistumisesta tarvitse etukäteen ilmoittaa omalle esimiehelle tai muille työnantajan edustajille

Lakkoavustus

 • Lakkoavustusta maksetaan jäsenille 50 euroa/lakkopäivä, joka on veronalaista tuloa
 • Lakkoavustuksen maksatuksen perusteena on määräaikaan mennessä täytetty lakkoavustuslomake ja lakossa olo koko lakon ajan – huomioiden tyolupamenettelyn- ja suojatyon piirissa olo.
 • Avustusta maksetaan henkilolle, joka on allekirjoittanut YTN:n jasenliiton jaseneksiliittymislomakkeen ennen lakon alkamista.
  Avustusta haetaan YTN:n sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://lakko.ytn.fi/, lomake aukeaa 4.1. aamulla
 • Avustus tulee hakea 19.1. mennessä ja ne maksetaan tammikuun aikana

Poissaolot lakon aikana
Poissaolojen osalta noudatetaan ns. ensiksi alkaneen syyn periaatetta. Poissaolon katsotaan johtuvan tämän periaatteen nojalla siitä syystä, joka tosiasiassa on alkanut ensiksi.

Sairaus   

 • Sairaus alkaa ennen lakkoa ja päättyy lakon päättymisen jälkeen. Työntekijä on sairauslomalla ja hänelle maksetaan palkka koko sairausajalta, mikäli työnantajalla on muutoin velvollisuus maksaa palkkaa koko sairausajalta.  
 • Sairaus alkaa ennen lakkoa ja päättyy lakon aikana. Työntekijä on sairauslomalla ja palkkaa maksetaan siltä ajalta, joka osuus päällekkäin lakon kanssa.   
 • Sairaus alkaa lakon aikana. Työntekijä on lakossa, eikä palkkaa tällöin makseta lakon ajalle osuvilta sairauspäiviltä.

Vuosiloma   

 • Lakko alkaa 4.1. klo 6 ja päättyy 5.1. klo 23.59.   
 • Vuosiloma alkaa 3.1. ja päättyy 10.1. Henkilön on vuosilomalla.    Vuosiloma alkaa 3.1. ja päättyy 5.1. Henkilö on vuosilomalla.    Vuosiloma alkaa 5.1. ja päättyy 10.1. Henkilö on lakossa 4.-5.1. Koska vuosilomalain mukaan lomakausi jatkuu vielä lakon jälkeenkin, työnantajan on siirrettävä vuosiloman osa 5.1. annettavaksi myöhemmin lomakauden kuluessa lakon päättymisen jälkeen. Tällöin toimihenkilö saa aikanaan vuosilomapäivän 5.1. tavanmukaisena lomana siihen liittyvine etuineen. Henkilö on vuosilomalla 6.-10.1.

Määräaikainen työsopimus
Lakko ei vaikuta määräaikaisen työsopimuksen pituuteen. Määräaikainen työsopimus päättyy aina sovitun määräkauden päättyessä.

Luontoisedut
Lakon aikana ei tehdä työtä, eikä sitä vastaavaa palkanmaksuvelvollisuuttakaan ole. Työnantajan ei tarvitse suorittaa lakon ajalta palkanluontoisia, osaksi palkkaa sovittuja rahanarvoisia taloudellisia etuja (esim. matkapuhelinetu).

Ns. virkavapaa / palkaton vapaa

Lakko ei vaikuta sovittuihin virkavapaan tai palkattoman vapaan ehtoihin.

Työlupa
Poikkeuksellisissa yksittäistapauksissa keskuslakkotoimikunta voi myöntää työnantajan perustellusta kirjallisesta anomuksesta erillisen työluvan jollekin työpaikalle, vaikka työriita muutoin koskisikin sitä. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tyoluvat@ytn.fi.

HUOM!
Työnantajalla ei ole oikeutta kysyä kuulutko johonkin liittoon.
Työnantajalle ei myöskään tarvitse ilmoittaa etukäteen oletko jäämässä lakkoon. Riittää kun ilmoitat asiasta edellisen työpäivän päätteeksi tai viimeistään lakkopäivän aamuna.

Myös rahoitusalalle 8.12. annettu ylityökielto on edelleen voimassa.

Mistä lisätietoja?
YTN päivistyspuhelin vastaa kysymyksiisi 2.-5.1. klo 7-19 numerossa puh. 040 – 352 3671. Sähköpostitse voit ottaa yhteyttä osoitteeseen finanssi(at)ytn.fi.

Seuraa meitä somessa:
facebook.com/ytnfinanssiala
twitter.com/YTN_ry

Lataa käyttöösi flyerimme: A5_YTN_rahoitusala_flyer_012018.pdf 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu