Skip to content

Rahoitusalan TES-neuvottelut jatkuivat

Julkaistu

Kategoriat

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään 13.9.

Tapaamisessa käytiin läpi työehtosopimukseen liittyviä tekstikysymyksiä ja keskusteltiin tavoitteista. Rahoitusalan palkankorotustavoite on 4 prosenttia kuten muillakin sopimusaloilla.
Tekstikysymyksissä halutaan kiinnittää huomiota erityisesti työaikoihin ja työssäjaksamiseen.

Neuvottelut jatkuvat perjantaina 16. syyskuuta.

Rahoitusalan työehtosopimuksesta neuvotellaan 1.9. – 30.9.2011. Neuvottelujen kohteena ovat sekä työehtosopimuksen tekstit että palkankorotukset. Jollei sopimukseen päästä syyskuun aikana, työehtosopimuksen voimassaolo päättyy marraskuun alussa.
Sopimusneuvotteluissa palkansaajia edustavat YTN:n lisäksi Ammattiliitto Pro ja Nordean Nousu-liitto. Työnantajapuolella neuvotteluosapuoli on Finanssialan Keskusliitto.

Johanna Lähteenmäki
Vastuullinen asiamies, finanssiala
puh: 0201 299 287, GSM 050 562 6860

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu