Skip to content

Rahoitusalan TES-neuvottelut käynnistyivät

Julkaistu

Kategoriat

Rahoitusalan
työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät tänään1.9., kun
työmarkkinajärjestöt tapasivat ensimmäisen kerran. Tapaamisessa käytiin läpi
pankkien taloudellinen tilanne sekä yleinen työmarkkinatilanne. Myös
työehtosopimukseen liittyviä tekstikysymyksiä sivuttiin alustavasti. YTN:n
neuvottelutavoitteissa korostetaan henkilöstön merkitystä rahoitusalan
kilpailutekijänä. 

Seuraavaan
kerran osapuolet tapaavat 13.9.

YTN:n
jäsenkyselyssä olennaisimpina neuvottelutavoitteina nousivat esille
palkkaukseen ja työaikoihin liittyvät asiat. Joustavuuden lisääminen
työaikoihin työaikapankkiratkaisun avulla sekä ns. harmaan ylityön korvaaminen
ovat avainasemassa, kun näitä kysymyksiä aletaan ratkoa.

Rahoitusalan
työehtosopimuksesta neuvotellaan 1.9. – 30.9.2011. Neuvottelujen kohteena ovat
sekä työehtosopimuksen tekstit että palkankorotukset. Jollei sopimukseen päästä
syyskuun aikana, työehtosopimuksen voimassaolo päättyy marraskuun alussa.

Sopimusneuvotteluissa
palkansaajia edustavat YTN:n lisäksi Ammattiliitto Pro ja Nordean Nousu-liitto.
Työnantajapuolella neuvotteluosapuoli on Finanssialan Keskusliitto.

Johanna
Lähteenmäki

Vastuullinen
asiamies, finanssiala 

puh:
0201 299 287, GSM 050 562 6860

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu