Skip to content

Rahoitusalan tilanne edelleen auki

Rahoitusalalla ei olla edelleenkään päästy kilpailukykysopimuksen mukaiseen ratkaisuun. YTN olisi valmis hyväksymään syntyneen ehdollisen neuvottelutuloksen, mutta sopimuksen syntyminen edellyttää kaikkien osapuolten mukana oloa.

YTN näkee tärkeäksi, että Nordean lisäeläkekiistaan löydetään yhteisymmärrys paikallisesti. Tämä edellyttää ratkaisuhalukkuutta kaikilta osapuolilta. Kiista ei saisi kuitenkaan kaataa koko alaa koskevaa kilpailukykysopimuksen mukaista neuvottelutulosta.

YTN toivoo, että myös rahoitusalalla vastuullisuus voittaa ja ratkaisu löytyy. Rahoitusalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet YTN:n lisäksi ovat Ammattiliitto Pro ja Ammattiliitto Nousu. Työnantajia edustaa Finanssialan Keskusliitto FK.

Tiedotamme tilanteen etenemisestä verkkosivuillamme sekä FB-sivuillamme osoitteessa www.facebook.com/ytnfinanssi.

Lisätiedot:
Riikka Sipilä, finanssialan vastuullinen asiamies
riikka.sipila(at)ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu