Skip to content

Rahoitusalan tilastoraportti julkaistu

Julkaistu

Kategoriat

Rahoitusalan tyoehtosopimuksessa 25.3.2018- 31.1.2021 on sovittu tilastoyhteistyon jatkamisesta. Liittojen valinen tilastotyoryhma toteuttaa sopijapuolten antamia toimeksiantoja ja valmistelee sopijapuolille tilastointiin liittyvia selvityksia.

Tyoryhma laatii vuosittain palkkatilastojen valmistuttua selvityksen rahoitusalan ja keskeisten muiden alojen ansiokehityksesta. Tyoryhman selvitykset kasitellaan palkkakeskustelua koskevan poytakirjan mukaisesti. Lisaksi tyoryhma selvittaa mahdollisuuksia tuottaa ansiotasotietoja nykyista laajemmin erikseen miesten ja naisten osalta.

Tilastoraportissa tyoryhma tarkastelee syyskuun 2017 ansiotilastoja ja ansiokehitysta syyskuusta 2016 syyskuuhun 2017. Koko henkiloston ansiokehityksen lisaksi raportissa tarkastellaan identtisten henkiloiden ansiokehitysta, tulospalkkioiden jakautumista, henkiloston sijoit- tumista vaativuusluokkiin ja keskiansioita ian mukaan.

Lisaksi tilastoraportissa vertaillaan rahoitusalan ansiokehitysta eraiden muiden alojen ansiokehitykseen. Raportin lopussa on selitetty keskeiset raportissa kaytetyt kasitteet ja liitteena on tilasto nimikekohtaisista ansioista.

Rahoitusalan_tilastoraportti_syyskuu_2016_syyskuu_2017.pdf

Lisätiedot raportista:
finanssi(at)ytn.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu