Skip to content

Rahoitusalan työehtosopimus 2016-2017

Rahoitusalan uusi työehtosopimus astui voimaan 1.12.2016. Sopimus on
kilpailukykysopimuksen mukainen ja voimassa 30.11.2017 saakka.
Kilpailukykysopimuksessa sovittiin työajan pidentämisestä 24 tunnilla
vuodessa 1.1.2017 lähtien ansiotasoa muuttamatta.

Rahoitusalalla
pidennyksen toteutustavasta sovitaan paikallisesti yritystasolla joko
YTN:n yritysyhdistyksen tai yhteyshenkilön kanssa. Mikäli paikallisissa
neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, toteutetaan pidentäminen
pidentämällä viikkotyöaikaa puolella tunnilla. Tällöin säännöllinen
työaika on arkipäivisin (ma-pe) 7-8 tuntia vuorokaudessa siten, että se
on 37,5 tuntia viikossa.

Työehtosopimus on luettavissa kokonaisuudessaan Työehtosopimukset -osiossa.

Lisätietoja työehtosopimuksesta saat finanssialan asiamiehiltämme sekä oman pankkisi YTN-yhteyshenkilöiltä.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu