Skip to content

Rakennusalalle uusia työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Rakennusalalla on kehitetty Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto,
jossa yritykset voivat vapaasti hakea ja jakaa ideoita henkilöstönsä
työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi on laadittu yritysten käyttöön soveltuva
työkalu, joka helpottaa sairauspoissaolojen seurantaa. 

Taustalla on ollut työnantaja- ja työntekijäliittojen
yhteinen huoli työntekijöiden ja yritysten hyvinvoinnista. Liitot käynnistivät kaksivuotisen
Rakennusalan terveys (RATE) -hankkeen, joka on nyt saatu päätökseen.

– Sivusto kannustaa ja neuvoo käynnistämään
työhyvinvointihankkeita. Keinot työkyvyn edistämiseksi ja sairauspoissaolojen
vähentämiseksi voivat joskus olla hyvinkin yksinkertaisia ja keksitty jo
jossain muualla. RATE-hankkeessa pyrimme välittämään tietoa hyvistä
käytännöistä ja laajentamaan niiden käyttöä, Rakennusliiton II puheenjohtaja Kyösti Suokas kertoo.

Työhyvinvointitarjotin esittelee lyhyesti ja
käytännönläheisesti rakennusalan yrityksissä toteutettuja toimenpiteitä sekä
tutkimustietoa. Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä lähestytään sivustolla
elintapojen, ergonomian, turvallisuuden, työkyvyn tuen, työssäjaksamisen ja
työterveysyhteistyön näkökulmista. Keinot vaihtelevat aamuverryttelystä työn
keventämiseen ja turvavartteihin.

Sairauspoissaolojen
seuranta lisää ymmärrystä

RATE-hankkeessa kehitetyn sairauspoissaolojen seurantaohjeen
ja mallipohjan tavoitteena on saada tarkempaa tietoa rakennusalan
sairauspoissaolojen kehityksestä ja edistää näiden seurantaa yrityksissä.

– Kun perustiedot ovat kunnolla hanskassa, osataan myös
paremmin tunnistaa tavat, joilla sairauspoissaoloja voidaan vähentää, toteaa
työmarkkinajohtaja Tapio Kari
Rakennusteollisuus RT:stä.

Tilastojen mukaan rakennusalalla sairauspoissaolot ja
työkyvyttömyyseläkkeet ovat yleisempiä kuin työntekijöillä keskimäärin. Eniten
sairauspoissaoloja rakentajille aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Suokas ja Kari pitävät RATE-hanketta yhtenä esimerkkinä
siitä, mitä työntekijä- ja työnantajapuolen tiiviillä yhteistyöllä voidaan
saada aikaan. Rakennusalalla yhteistyö on mahdollistanut myös huomattavia
edistysaskeleita muun muassa harmaan talouden torjunnassa. Tuoreimpina
saavutuksina ovat veronumeron käyttöönotto ja heinäkuussa voimaan tulevan
tiedonantovelvollisuus, jotka ovat kansainvälisestikin ainutlaatuisia malleja.

RATE-hankkeesta sovittiin rakennusalan
työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Siihen osallistuivat Rakennusteollisuus
RT jäsenliittoineen, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO ja Ylempien
toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN. Hanke kesti kaksi vuotta ja siihen
saatiin kehittämisavustusta Työsuojelurahastosta. Hankkeen käytännön
toteutuksesta vastasi Työterveyslaitos.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu