Skip to content

Riistakeskus saavutti neuvottelutuloksen

Julkaistu

Kategoriat

Suomen riistakeskuksen koko henkilöstöä koskevassa
työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos 30.1.2018. Sopimus on voimassa
1.2.2018-31.1.2021.

Viimeisen sopimusvuoden palkan korotuksista neuvotellaan
30.11.2019 mennessä. Työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.1.2020, jos
neuvottelutulosta viimeisen vuoden palkankorotuksista ei synny.

Palkkoja korotetaan 1.4.2018 1,6 %, ja se jakaantuu
seuraavasti: yleiskorotuksena 1,2 % ja yrityskohtainen erä samasta ajankohdasta
0,4 %.

Palkkoja korotetaan 1.5.2019 1,6 %, ja se jakaantuu
seuraavasti: Yleiskorotuksena 1,0 % ja yrityskohtainen erä samasta ajankohdasta
0,6 %.

Mikäli yrityskohtaisia eriä ei ole kohdennettu ja selvitystä
ei ole annettu luottamusmiehille, korotukset maksetaan takautuvasti
yleiskorotuksena.

Työehtosopimuksen tekstiosiin tehtiin tarkennuksia mm.
kokemuslisän tekstiin.

Kyseessä on talokohtainen työehtosopimus, ja
sopijaosapuolina ovat Ylemmät toimihenkilöt YTN, Metsäalan asiantuntijat METO,
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Palvelualojen työnantajat
PALTA.

Lisätietoja:

Hanna Lehtimäki

neuvottelupäällikkö

Tel.358 9 6226 8542

hanna.lehtimaki@loimu.fi

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu