Skip to content

Sopimalla eteenpäin – YTN kampanjoi metsäteollisuuteen työehtosopimusta

Julkaistu

Kategoriat

Sopimalla eteenpäin

YTN kampanjoi metsäteollisuuteen työehtosopimusta 

YTN Metsäteollisuuden
Sopimalla eteenpäin -kampanjalla pohjustetaan ja tuetaan edessä olevaa neuvottelukierrosta.
Metsäteollisuuden ylemmät toimihenkilöt eivät
ole tällä hetkellä mukana lokakuussa 2013
solmitussa työllisyys- ja kasvusopimuksessa. YTN:n ja Metsäteollisuus ry:n
välinen TES-sidonnainen palkkapöytäkirja umpeutuu paperiteollisuudessa huhtikuun
 ja 
mekaanisessa metsäteollisuudessa syyskuun lopussa.

Sopimalla eteenpäin -kampanja
käynnistyy maaliskuun 10. päivänä ja jatkuu koko kevään. Sen aikana
järjestetään lukuisilla metsäteollisuuspaikkakunnilla aiheeseen liittyviä info-
ja keskustelutilaisuuksia.

Lisäksi kerätään adressi,
jonka allekirjoittamalla ylempi toimihenkilö voi antaa tukensa YTN:n
neuvottelijoille.

– Sopimalla eteenpäin -kampanjalla
kiinnitetään huomiota metsäteollisuudessa työskentelevien ylempien toimihenkilöiden
työelämän kehittämistarpeisiin, alan vastaava asiamies Saku Laapio YTN:stä sanoo.

– Toivomme, että
mahdollisimman moni ylempi toimihenkilö osallistuu tilaisuuksiin ja
allekirjoittaa kampanjan adressin.

Lisätietoja www.ytn.fi/metsa ja

YTN Metsäteollisuuden
vastaava asiamies Saku Laapio, 0400 497 282 tai saku.laapio@ytn.fi

 

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu