Skip to content

Sopimukset sanottiin irti ja neuvottelut käynnistyivät

Julkaistu

Kategoriat

LTY-tason LILA-, infra-, tarkastus- ja testausalan työ – ja
virkaehtosopimukset sanottiin irti 14.1.2010 ja vastaavat talokohtaiset
sopimukset 15.1.2010. Myös muut allekirjoittajajärjestöt irtisanoivat osaltaan
sopimukset. Sopimusten voimassaolo päättyy 28.
helmikuuta.    

Taustaryhmä kokoontui 2. helmikuuta tarkentamaan neuvottelukierroksen
tavoitteitaan ja sovittamaan niitä yhteen muiden allekirjoittajajärjestöjen
tavoitteiden kanssa.

Taustaryhmä keskusteli siitä, mitkä tavoitteista tulisi
saada LTY-tason sopimukseen ja mistä taas sovitaan talokohtaisilla
työehtosopimuksilla. Talokohtaisesti sovittuja hyviä ratkaisuja esimerkiksi
vuosilomien osalta pyritään saamaan liittotason sopimukseen. 

Taustaryhmässä keskusteltiin myös erityisesti YTN:n
jäsenistöä koskevien asioiden, kuten etätyön, kodin ja työpaikan välisellä
matkalla tehtävän työn sekä mobiilityön ehtojen selvittämisestä,
sopimuskaudella työryhmässä. Allekirjoittajajärjestöt JHL, Pardia ja YTN
kirjasivat yhteiset tavoitteensa, jotka käsitellään YTN:n hallituksessa.

Neuvottelut käynnistyivät viime viikolla. Neuvotteluissa
keskusteltiin tavoitteista ja neuvottelujen aikataulutuksesta. Neuvotteluja
jatketaan liittotasolla tiiviillä aikataululla.

Tiedotamme neuvottelujen kulusta näillä sivuilla.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu