Skip to content

Sopimusneuvottelut eivät ole johtaneet mihinkään

Julkaistu

Kategoriat

Jäsentiedote 20.5.2010

ETL on vitkutellut puoli vuotta neuvotteluissa eikä ole
halunnut sopia sen enempää palkoista kuin muistakaan asioista YTN:ää
tyydyttävällä tavalla. Palkkojen osalta jokainen työnantajan esitys ylemmille
toimihenkilöille sisältää ns. paikallinen erän. Se asettaa ylemmät
toimihenkilöt muita henkilöstöryhmiä huonompaan asemaan.

Muista TES-tekstikysymyksistä ETL ei ole suostunut sopimaan
mitään – työnantaja tarjoaa vain pelkkiä suosituksia. Edes
luottamusmiesjärjestelmää, joka olisi koko paikallista sopimustoimintaa tukeva
kulmakivi, ei ole saatu laadituksi. Sen sijaan YTN on joustavasti tuonut
neuvottelupöytään erilaisia ehdotuksia sopimukseen pääsemiseksi.

Mikä paikallisessa palkkaerässä on vikana?

Työnantajaliitto haluaa kohdentaa palkankorotuserän niin,
että kukin työnantaja voi jakaa korotuksen yksipuolisesti haluamallaan tavalla
sopimatta luottamusmiehen kanssa asiasta. Käytännössä erästä hyötyisi vain
10-20 % ylemmistä toimihenkilöistä ja muut jäisivät ilman tätä korotusta.
Muilla henkilöstöryhmillä paikallisia eriä ei elintarvikealalla ole, vaan
jokainen työntekijä saa kaikki korotukset yleiskorotusten luonteisina.

Vaikka kyse on pienistä summista vuosittain, syntyy
tulotasoon vähitellen merkittävä ero henkilöstöryhmän sisällä ja erot erihenkilöstöryhmien
välillä tasoittuvat. Tarjottu järjestelmä asettaa ylemmät keskenään
eriarvoiseen asemaan ja myös erilaiseen asemaan muihin henkilöstöryhmiin
verrattuna.

Ylemmille toimihenkilöille maksettiin paikallinen erä jo
vuosina 2008 ja 2009 (yhteensä 1,7 %), ja ETL on jälleen esittänyt kolmasosan
jokaisen vuoden tulevasta palkankorotuksesta paikallisena eränä.

Minne hyvä neuvottelukulttuuri on joutunut?

YTN halusi neuvotella ja päästä sopimukseen nopealla
aikataululla. ETL:n tarjoukset ovat olleet “ota tai jätä” -tarjouksia eikä
todellisia neuvotteluja, keskusteluja tai kompromisseja ole tällä
neuvottelukierroksella koettu. Vastassa on ollut usein sanelua ja uhkailua. Kuitenkin
juuri ylemmät toimihenkilöt ovat tässä vaikeassa työmarkkinatilanteessa
vastuuntuntoinen ja työnantajaa tukeva henkilöstöryhmä.

Osa työnantajista on toiminut jo omin päin, sillä eräillä
työpaikoilla on ylemmille toimihenkilöille jopa maksettu kevään
palkankorotukset. Tämä asettaa liittotason toiminnan merkilliseen valoon!

YTN:n hallitus kyllästyi vitkutteluun

YTN haluaa tukea suomalaisen elintarvikealan kilpailukykyä
ja menestymistä. Tätä edistävät yhteiset pelisäännöt ja selkeät sopimukset,
jotta työpaikoilla voidaan keskittyä työntekoon. Nyt on korkea aika tunnustaa
ylemmät toimihenkilöt tasavertaiseksi sopimuskumppaniksi ja saattaa sopimukset
kuntoon ja TES-toiminta myös tällä alalla alkuun.

YTN:n hallitus käsitteli elintarvikealan
neuvottelutilannetta 19.5. YTN:n hallitus pohti kokouksessaan ETL:n arvostusta
sovinnollisen neuvottelukulttuuriin jatkumiseen, vai toivooko ETL myös ylempien
toimihenkilöiden painostustoimenpiteitä. Varapuheenjohtaja Pertti Porokari vaatiikin
lehdistötiedotteessaan ETL:ää neuvottelupöytään sopimaan ylempien
toimihenkilöiden asioista pikaisesti.

Seuraava neuvotteluaika on YTN:n aloitteesta varattu
perjantaille 21.5.2010

SEL:n työtaistelu uhkaa jo ensi viikolla

Työtaistelut uhkaavat uudelleen elintarvikealaa. SEL:n seuraava työtaistelu on siirretty alkavaksi 25.5.2010, mikäli sopimukseen ei sitä ennen päästä. YTN on päättänyt suositella, että YTN-liitot maksaisivat lakkoavustuksen niille jäsenille tai opiskelijajäsenille, jotka ovat SEL:n lakon piirissä ja lakkoon osallistuessaan menettävät ansionsa. Lakkoavustus olisi 16 euroa päivältä.


Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu