Skip to content

Sopimusneuvottelut etenemässä mekaanisessa metsäteollisuudessa

Julkaistu

Kategoriat

YTN
on käynyt Metsäteollisuus ry:n kanssa neuvotteluja mekaanisessa
metsäteollisuudessa työskentelevien ylempien toimihenkilöiden
palkkapöytäkirjan uudistamisesta. Viimeisin tapaaminen oli tiistaina
12.10.

YTN tavoittelee mekaaniselle puolelle toimialan yleisen
linjan mukaisia palkankorotuksia. Avoimia kysymyksiä on sopimuskauden
pituus sekä paikallisesti maksettavan erän jakotapa.

Neuvotteluja
on hidastanut sekä YTN:n että Metsäteollisuus ry:n neuvottelijoiden
aikataulujen ruuhkautuminen muun muassa paperiteollisuuden
neuvotteluiden vuoksi. Tästä syystä onkin jo sovittu, että
palkankorotukset maksetaan takautuvasti 1.9. alkaen.
Mekaanisen metsäteollisuuden ylemmät toimihenkilöt ovat olleet sopimuksettomassa tilassa 1.9.2010 alkaen.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu