Skip to content

Tietotekniikan palvelualan sopimusneuvottelut jumissa

Tietotekniikan palvelualan TES-neuvottelut eivät edistyneet 21.10. Osapuolten – toimihenkilöliitto Erto ja Teknologiateollisuus – kannat ovat yhtä kaukana toisistaan kuin viime neuvottelukerralla syyskuun lopulla. Palkankorotuksen osalta Teknologiateollisuus edellyttää nk. palkka-ankkurin noudattamista, eli palkkoja ei saa korottaa kuin 0,5 % ja vaatii lisäksi palkankorotuksen jakamista osin yleiskorotuksena ja osin yritystasolla jaettavana eränä. Työnantajapuolen vaatimuksiin kuuluu myös joustojen lisääminen työaikajärjestelmiin.

Erto tyrmää työaikajoustot ja vaatii palkka-ankkuria suurempaa palkankorotusta yleiskorotuksena. Työaikakysymyksiä selvittämään perustettiin erillinen työryhmä, jonka on tarkoitus kokoontua jo ennen varsinaista seuraavaa neuvotteluajankohtaa 16.11.

YTN vaatii edelleen sopimusoikeutta

YTN:n tietotekniikan palvelualan taustaryhmä käsitteli neuvottelutilannetta kokouksessaan 19.10. Käsittelyn tukena oli jäsenkysely, johon edellisten viikkojen aikana vastasi lähes 400 YTN:n Tietotekniikan palvelualan jäsentä. Kyselyssä kartoitettiin mm. jäsenten palkankorotustoiveita ja valmiutta erilaisiin painostustoimiin, mikäli TES- neuvotteluja on tarpeen vauhdittaa niiden avulla.

Taustaryhmän näkemys on, että YTN tukee Erton sopimustavoitteita neuvotteluissa, mutta tärkeää on myös pitää kiinni vaatimuksesta saada neuvotteluosapuolen asema. YTN edustaa kuitenkin yli neljäsosaa alan työntekijöistä, joten neuvottelupöytään pääsyn hyöty pitäisi niin Erton kuin Teknologiateollisuuden pian ymmärtää. Tietotekniikan palvelualan vastuullinen asiamies Matti Koskinen huomauttaa, että kaikkia palkansaajia tyydyttävämpi lopputuloskin olisi taattu, mikäli Erto suostuisi sopimusyhteistyöhön YTN:n kanssa. Koskinen myös muistuttaa, että vaikka teknologiateollisuuden muilla toimialoilla on sovittu 0,5 %:n korotuksesta, ei YTN ole sitoutunut palkka-ankkuriin. “Tietotekniikan palvelualalla on taloudellisia valmiuksia korkeampaan palkankorotukseen ja tästä tavoitteesta ei toivottavasti neuvottelupöydässä yhtään tingitä”, Koskinen sanoo.

YTN:n jäsenkyselyyn vastanneista lähes kolme neljästä olisi valmis painostustoimiin, jotta neuvotteluissa edettäisiin työntekijöitä tyydyttävään lopputulokseen. Painostustoimiin sitoudutaan kuitenkin vasta, mikäli ensin päästään sopimukseen yhteistyöstä Erton ja YTN:n kesken. Eritasoisia painostustoimia arvioitaessa vastaajat kokivat erilaiset hidastustoimet, esimerkiksi ylityökielto ja matkustuskielto, suosituimmiksi painostustoimenpiteiksi kuin varsinaiset työnseisaukset, mikä ei Koskisen mukaan ole mikään yllätys.

YTN jatkaa jäsenkyselyä ja seuraa mielialojen kehittymistä sopimuksettoman tilan aikana.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu