Skip to content

Sosiaalialan järjestöjen neuvottelutulos

Julkaistu

Kategoriat

30.4.2010

Sosiaalialan järjestöjen neuvottelutulos

Sosiaalialan
järjestöjen työehtosopimuksesta saavutettiin huhtikuussa
neuvottelutulos. Uusi työehtosopimuskausi alkaa 1.3.2010 ja päättyy
31.12.2011. Neuvottelutulos vaatii vielä neuvotteluosapuolten
Toimihenkilöliitto ERTOn ja Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliiton
hallintojen hyväksymistä.

Vuoden 2011 palkankorotuksista
neuvotellaan erikseen alkuvuodesta 2011. Mikäli korotuksista ei päästä
yhteisymmärrykseen, voidaan työehtosopimus irtisanoa palkkojen osalta
päättymään 30.4.2011.

Neuvotteluissa sovittiin kahdesta
korotuksesta vuonna 2010. Ensimmäinen korotus on yleiskorotus, jonka
mukaan toimihenkilöiden henkilökohtaisia 30.4.2010 voimassa olevia
kuukausi- ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2010 alkaen 0,55
prosentilla. Syksyllä toteutetaan 1.10.2010 lukien paikallisesti
sovittava erä, jonka suuruus on 0,7 prosenttia. Ellei erän
kohdentamisesta päästä sopimuksen soveltamisohjeiden mukaisesti
sopimukseen, maksetaan erä kaikille henkilökohtaisiin kokonaispalkkoihin
0,7 prosentin suuruisena.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu