Skip to content

Sovitaanko teillä

Julkaistu

Kategoriat

Sovitaanko teillä “paikallisesti” lainvastaisesti?

Viime
aikoina olemme saaneet yhteydenottoja jäseniltämme, joiden työpaikalla
työnantaja on pyrkinyt “paikallisella sopimuksella” sopimaan asioista
lainsäädännöstä poikkeavasti ilman valtakunnallista työehtosopimusta.
Tietyistä asioista ei kuitenkaan ole mahdollista sopia työntekijöiden ja
työnantajan kesken paikallisesti. Tällainen asia on mm. ylitöiden
korvaaminen.

Lain mukaan vuorokautisesta ylityöstä (yli 8h/vrk)
maksetaan kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla ja seuraavilta
tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka tai vastaava korotettu vapaa.
Viikoittaisesta ylityöstä (yli 40 tuntia/viikko) maksetaan puolestaan
50 prosentilla korotettu palkka tai vastaava korotettu vapaa.
Työntekijät ja työnantaja eivät siis voi työpaikalla sopia keskenään
esimerkiksi, ettei ylitöistä kerry palkkaa tai vapaata korotettujen
prosenttien mukaan, vaan ylityöt korvataan 1:1.

Paikallinen sopiminen  ja sen edellytyksistä. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä myös asiamiehiimme, jotka neuvovat sinua asiassa.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu