Skip to content

Suomen metsäteollisuudessa tehdään pitkää päivää

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari ei usko väitteisiin,
että Suomen metsäteollisuudessa tehtäisiin vähemmän työtunteja kuin Saksassa.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi
Pesonen
totesi 7.4.Ylen aamu-tv:ssä, että Suomen metsäteollisuudessa tehtäisiin
vuodessa 150 työtuntia vähemmän kuin Saksassa.

– OECD:n vuoden 2013 tilastotiedot koko teollisuudesta
osoittavat kuitenkin päinvastaista. Saksan teollisuudessa tehdään keskimäärin
lyhyempää työpäivää kuin Suomessa, sillä täällä teollisuudessa vuosityöaika on
keskimäärin 123 tuntia pidempi, Porokari sanoo.

Yksinomaan metsäteollisuutta koskevia tuoreita OECD:n
tilastoja ei ole saatavissa, vaan viimeiset vertailut ovat vuodelta 2007.
Tuolloin vuotuiset työajat olivat varsin lähellä toisiaan. Saksassa tehtiin
puutuoteteollisuudessa 52 työtuntia enemmän kuin Suomessa, mutta kemiallisessa
metsäteollisuudessa Suomessa taas 149 työtuntia enemmän kuin Saksassa.

– Väite Suomen lyhyemmistä työajoista ei pidä paikkaansa myöskään ylempien
toimihenkilöiden osalta. Heidän työviikkonsa venyvät YTN:n selvitysten mukaan 42,2
tuntiin per viikko, joten vuotuinen työaika on 2 000 tunnin luokkaa. Lisäksi
ylityöt tehdään useimmiten ilmaiseksi, Porokari muistuttaa.

Pesosen puheiden taustalla vaikuttaneekin tarve selittää
Saksan teollisuudessa maksettuja palkankorotuksia, jotka ylittävät selkeästi
Suomen tason.

Lisätietoja: YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari 040 583 3476

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu