Skip to content

Suomi hakee EU:lta rahoitusta Nokialta irtisanottujen tukitoimiin

Suomi hakee toistamiseen EU:n Euroopan globalisaatiorahaston rahoitusta Nokialta ja sen alihankkijoilta irtisanottujen työntekijöiden tukitoimiin. Suomen hakemus on suuruudeltaan 19,7 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitusosuus on puolet.

– Tukea haetaan, jotta Nokialta ja sen alihankkijoilta irtisanotuille voidaan tarjota mahdollisimman laaja tuki uudelleentyöllistymiseen, työministeri Lauri Ihalainen totesi.

Työ- ja elinkeinoministeriön jättämä tukihakemus koskee irtisanottuja Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Tukihakemukseen sisältyy työllistymistä tukevia toimia kaikkiaan 3 237 irtisanotulle. Päätös tuesta saadaan arviolta seitsemän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Suomen ensimmäinen Nokian Salon irtisanomisia koskeva 10,6 miljoonan euron hakemus on käsitelty Euroopan neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Komissio antaa lopullisen rahoituspäätöksensä siitä todennäköisesti helmikuussa.

Euroopan globalisaatiorahasto jakaa tukea suurissa rakennemuutostilanteissa. Se tukee maailmankaupan rakenteellisten muutosten seurauksena työnsä menettäneitä ihmisiä uudelleenkoulutuksessa ja -sijoittumisessa sekä työllistymisessä. Rahastosta myönnetään tukea aktiivisen työvoimapolitiikan toimiin, jotka kohdistetaan työttömäksi jääville työntekijöille.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu