Skip to content

Suunnittelu- ja konsulttialan uusi työehtosopimus pähkinänkuoressa

Julkaistu

Kategoriat
Avainsanat

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 25.10. YTN:n ja Teknologiateollisuus/SKOLin neuvottelutuloksen suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukseksi.

Suunnittelu- ja konsulttialan sopimus pähkinänkuoressa

 • Työehtosopimus on työmarkkinakeskusjärjestöjen elokuussa sopiman keskitetyn työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen. Sopimus on voimassa 1.11.2013-31.10.2016. Sopimus on irtisanottavissa kolmannen vuoden osalta.Palkankorotukset

Palkankorotukset

 • Ensimmäisen vuoden palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 30.11.2013 mennessä, jolloin voidaan sopia palkankorotusten toteuttamistapa, ajankohta ja suuruus. Jos paikallista ratkaisua ei saavuteta, korotetaan kuukausipalkkoja luontoisetuineen 20 euron yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2014.
 • Myös toisen vuoden palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Jos toisen vuoden korotuksista ei sovita paikallisesti 31.10.2014 mennessä, korotetaan kuukausipalkkoja luontoisetuineen 0,4 prosentin yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2015.
 • Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat kolmannen vuoden palkkaratkaisun kustannusvaikutuksista kesällä 2015. Jos keskusjärjestöt eivät pääse yksimielisyyteen 15.6.2015 mennessä, liitot neuvottelevat palkkaratkaisusta keskenään. Työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 31.10.2015, jos liitot eivät saa sovittua palkkaratkaisua.

Vapaa-aikana matkustaminen

 • Liitot tarkastelevat työehtosopimuksen mukaisen tuntikorvauksen korottamistarvetta 30.6.2015 mennessä.

Henkilöstöedustuksen toimivuus

 • Erillinen työryhmä selvittää muun muassa henkilöstön edustuksen organisoinnin perusteita ja toimivuutta sekä henkilöstöedustajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Työryhmän tulee antaa mahdolliset esityksensä 30.9.2015 mennessä.

Työhyvinvointi

 • Liitot jatkavat käynnissä olevan Hyvä työ – pidempi työura -työhyvinvointihankkeeseen osallistuvien työpaikkojen tukemista. Liitot myös sitoutuvat edistämään työkaarimallin käyttöönottoa työpaikoilla.
 • Työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt ylempi toimihenkilö keskustelevat työnantajan selvitysten pohjalta toimenpiteistä, jotka tukevat työntekijän työssä jaksamista. 

Hallitus tukee työmarkkinaratkaisua

 • Koska työllisyys- ja kasvusopimuksesta tuli riittävän kattava, hallitus tukee työmarkkinaratkaisua.
 • Tuloveroasteikkoja nostetaan vuoden 2014 alussa 1,5 prosentin inflaatiotarkistuksella 100 000 euron vuosituloihin asti.
 • Kilometrikorvauksen vuodelle 2014 aiottu lisäkiristys perutaan.
 • Väylämaksut puolitetaan ja tavaraliikenteen ratavero poistetaan vuosiksi 2015-2017.
 • Ansiosidonnaista työttömyyskorvausta saava työtön saa tehdä 300 euron edestä töitä menettämättä korvaustaan.
 • Työttömyyspäivärahan omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen päivään.    

Lue myös: Arkkitehtisuunnittelualalle oma työehtosopimus

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu