Skip to content

Suunnitteluala toipui taantumasta

Julkaistu

Kategoriat

Insinööritoimistojen tilauskanta on noussut kymmenisen prosenttia kuluneen puolen vuoden aikana. Tilauskanta onkin noussut lähelle normaalitasoa.

Tilauskannan kasvun myötä alan lomautukset ovat loppuneet, ja henkilöstön määrä on kasvanut neljä prosenttia vuoden aikana.

Nousua ovat vauhdittaneet lisääntyneet vientihankkeet teollisuussuunnittelussa sekä infra- ja talosektorin kasvu.

Kasvua puolestaan jarruttavat teollisuuden vähäiset kotimaiset hankkeet ja rakennus alan viennin väheneminen.

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOLin tuoreen suhdannekatsauksen mukaan jäsenyritysten kokonaistilauskanta oli lokakuussa 22 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten, yli 560 miljoonaa euroa. Tilauskanta vastaa keskimäärin lähes puolen vuoden työmäärää.

Osaajista pulaa

Teollisuussuunnittelijoiden vientitilauskanta on yli kaksinkertaistunut vuoden takaisesta pohjalukemasta, mutta kotimaan työt ovat hieman vähenneet. Teollisuussuunnittelijoiden kokonaistilauskanta on kuitenkin vielä neljänneksen pienempi kuin ennen taantumaa. Tilauskannasta yli puolet on vientitöitä.

Myös talo- ja infrasektorilla tilauskannat ovat selvästi korkeammalla kuin vuosi sitten. Uusia töitä on ollut tarjolla yhtä paljon kuin edellisellä puolivuotis jaksolla, mutta erityisesti julkisissa hankinnoissa lisääntynyt hintakilpailu on hidastanut tilauskannan kasvua ja heikentänyt kannattavuutta.

Rakennusala palasi kesän aikana lähes normaaliin työtilanteeseen, kun lähes kaikki taantuman takia keskeytetyt suunnitteluhankkeet ovat käynnistyneet. Osaavista suunnittelijoista on ollut puutetta erityisesti rakenne- ja talotekniikan suunnittelussa.

Heikentymistä ennustetaan

Yritykset arvioivat markkinatilanteen heikentyvän ensi vuonna. Koti markkinanäkymien saldoluku putosi kyselyssä peräti 40 prosenttia miinukselle.

Huolenaiheena ovat vähenevät kotimaiset investoinnit niin teollisuudessa, talonrakentamisessa kuin infrasektorillakin.

Uutiset ja tiedotteet

Asiointipalvelu